444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Şile Belediye Meclisinin 05/07/2019 tarih ve 2019/45 sayılı karar hk.

Karar No: 2019 / 55
Duyuru Tarihi: 18.09.2019

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No       : 2019/55

Karar Tarihi : 06/09/2019

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

              TEKLİFİN ÖZÜ:Şile Belediye Meclisisin 05/07/2019 tarih ve 2019/45 sayılı karar hk.

              RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

02/09/2019 tarihli Eylül  Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğü raporunun görüşülmesine geçildi.

 

         KONUNUN ÖZÜ: Belediyemiz Plan ve Proje Müdürü tarafından sunulan, Şile Belediye Meclisinin 05/07/2019 tarih ve 2019/45 Sayılı Kararı Değişikliği teklifi aşağıdadır.

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

İlgi : Şile Belediye Meclisinin 05/07/2019 tarih ve 2019/45 sayılı kararı.

 

Şile Belediye Meclisimizin ilgi 05/07/2019 tarih ve 2019/45 sayılı kararında komisyon görüşü kısmında "Şile İlçesi Akçakese Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan 149 sayı numaralı itiraz, DSİ ve İSKİ kurum görüşü kapsamında değerlendirilmiş ve Ek Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde uygun görülmüştür. Şile İlçesi Üvezli Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı itirazlarına ilişkin yukarıda belirtilen konuların Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından dijital ortamda üretilmesi ve plan dağıtım işlerinin dijital ortamda üretilen paftalar üzerinden yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür." şeklinde yazılmıştır.

 

          Bahse konu Meclis kararında komisyon görüşü kısmında belirtilen "...Şile İlçesi Üvezli Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı" kısmının sehven bu şekilde yazıldığı tespit edilmiş olup meclis kararında Üvezli köyü yazan ibarenin Akçakese Mahallesi olarak düzeltilmesi hususunun değerlendirilerek karar alınmak üzere Belediye Meclisine havalesi onayınıza arz olunur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

 

            Şile Belediye Meclisinin 05/07/2019 tarih ve 2019/45 Sayılı Kararı incelenmiş olup komisyon görüşü kısmında belirtilen "...Şile İlçesi Üvezli Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı" kısmının sehven bu şekilde yazıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu Meclis kararında Üvezli köyü yazan ibarenin Akçakese Mahallesi olarak düzeltilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur04/09/2019

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

Şile Belediye Meclisinin 2019 yılı Eylül ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliğiyle karar verildi.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.