444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Şile İlçesi Bucaklı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İtirazları.

Karar No : 2019 / 57
Duyuru Tarihi: 23.10.2019

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No       : 2019/57

Karar Tarihi : 11/10/2019

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

              TEKLİFİN ÖZÜ: Şile İlçesi Bucaklı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İtirazları.

              RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

               07.10.2019 tarihli Ekim Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen teklifinin görüşülmesine geçildi.

              KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje Müdürü Mehmet Fehim YEŞİLBAŞ tarafından Ekim Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

BAŞKANLIK MAKAMINA

İlgi: a) 06.07.2018 gün 2018/58 sayılı Şile Belediyesi Meclis Kararı.   

 1. 21.09.2018 tarih ve E.685/9501 sayılı yazımız ve ekleri.
 2. 16.01.2019 tarih ve 43 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı.
 3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Şehir Planlama Müdürlüğü 26.03.2019 tarih ve2019/995-BN:1594 İBB:51103 sayılı yazısı ve ekleri.
 4. Şile Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 16.04.2019 tarih ve 2019-6325 sayılı yazısı.
 5. Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün tarafımıza iletilen 09.09.2019 tarih ve 2019/16769 sayılı, 31.07.2019 tarih ve 2019/15012 sayılı ve 24.07.2019 tarih ve 2019-14250 sayılı yazıları ile Plan ve Proje Müdürlüğü’ne gelen 1)2019-14775, 2)2019-15002, 3)2019-15004, 4)2019-15005, 5)2019-14947, 6)2019-14946, 7)2019-14945, 8)2019-14858, 9)2019-14860, 10)2019-14859, 11)2019-14906, 12)2019-14861, 13)2019-14751, 14)2019-14776, 15)2019-14752, 16)2019-14759, 17)2019-14765, 18)2019-14611, 19)2019-14513, 20)2019-14510, 21)2019-14521, 22)2019-14688, 23)2019-14682, 24)2019-14728, 25)2019-14653, 26)2019-14652, 27)2019-14651, 28)2019-14635, 29)2019-14613, 30)2019-14634, 31)2019-13538, 32)2019-14124, 33)2019-13328, 34)2019-14475, 35)2019-14479, 36)2019-14619, 37)2019-14506, 38)2019-14483, 39)2019-14459, 40)2019-14480, 41)2019-14482, 42)2019-14484, 43)2019-14466, 44)2019-14465, 45)2019-14536, 46)2019-14463, 47)2019-14464, 48)2019-14523, 49)2019-14531, 50)2019-14532, 51)2019-13530, 52)2019-13532, 53)2019-13528, 54)2019-14385, 55)2019-13640, 56)2019-14019, 57)2019-14388, 58)2019-14196, 59)2019-14436, 60)2019-14437, 61)2019-13535, 62)2019-14106, 63)2019-14162, 64)2019-13533, 65)2019-13329, 66)2019-13327, 67)2019-13428, 68)2019-13789, 69)2019-12703, 70)2019-12704, 71)2019-12741, 72)2019-13010, 73)2019-12717, 74)2019-12865, 75)2019-12709, 76)2019-12718, 77)2019-13015, 78)2019-13521, 79)2019-12846, 80)2019-13523, 81)2019-13907, 82)2019-13676, 83)2019-13798, 84)2019-13862, 85)2019-13342, 86)2019-13331, 87)2019-13879, 88)2019-14615, 89)2019-13527, 90)2019-14066, 91)2019-13877, 92)2019-14448, 93)2019-14091, 94)2019-12356, 95)2019-14977, 96)2019-15440, 97)2019-15153, 98)2019-15152, 99)2019-15154, 100)2019-15380, 101)2019-15278, 102)2019-15426, 103)2019-15437, 104)2019-15233, 105)2019-15424, 106)2019-15433, 107)2019-15299, 108)2019-15293, 109)2019-15290, 110)2019-15315, 111)2019-15317, 112)2019-15311, 113)2019-15244, 114)2019-15361, 115)2019-15241, 116)2019-15246, 117)2019-15243, 118)2019-15242, 119)2019-15767, 120)2019-15827, 121)2019-15826, 122)2019-15236 sayılı Bucaklı Mahallesi'ne ait itiraz yazıları.

24.01.2019 tt.’li 1/5000 Ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 2. Etap Nazım İmar Planı ve Plan notları doğrultusunda hazırlanan Şile İlçesi 1/1000 Ölçekli Bucaklı Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifi ilgi (a) İlçe Meclis Kararı ile tadilen uygun görülerek, 5216 sayılı kanunun 7.b maddesi uyarınca gereği için ilgi (b) yazı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na iletilmiştir.

            UİP-34184 PİN Numaralı 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Bucaklı Mahallesi Uygulama İmar Planı ve ilgili dökümanlar, ilgi (b) yazı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmiş olup, ilgi (c) de alınan Meclis Kararı ile tadilen uygun görülerek, 24.01.2019 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır.

            Söz konusu UİP-34184 PİN Numaralı 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Bucaklı Mahallesi Uygulama İmar Planı ve ilgili dökümanlar, ilgi (d) yazı ile 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre gereğinin yapılması için Belediyemize gönderilmiş olup, ilgi (e) yazı ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce 02.07.2019 – 31.07.2019 tarihleri arasında askıda kalmıştır.

            Askı süresi içerisinde; Bucaklı Mahallesi Uygulama İmar Planı’na ilgi (f)’de belirtilen itiraz dilekçeleri değerlendirilmek üzere meclise havale edilmiştir.

            SONUÇ

            Şile İlçesi 1/1000 Ölçekli Bucaklı Mahallesi Uygulama İmar Planı’na askı süresi içerisinde yapılan itirazların, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 günlü S/90 sayılı Başkanlık Oluru, genelge, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Belediye Meclisine havalesi onayınıza arz olunur.

            KOMİSYON GÖRÜŞÜ

            Şile İlçesi, Bucaklı Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na yapılan itirazlar incelenmiş olup;

Fonksiyon ve Yol Değişikliğine İlişkin İtiraz Talepleri:

 • 5, 6, 7, 14, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 39, 45, 49, 50, 58, 59, 65, 67, 72, 78, 80, 84, 85, 88, 101, 102, 105, 109, 110, 111 ve 116 numaralı ‘Tarımsal Nitelikli Alan’ lejantına ilişkin itiraz talepleri; İstanbul Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 31.10.2017 tarihli ve E.2727410 sayılı kurum görüşüne ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’na aykırılık teşkil ettiğinden Tarım Dışı fonksiyon amaçlı kullanım talepleri uygun görülmemiştir.
 • 90, 91, 92 ve 122 numaralı “Tarımsal Nitelikli Alan” lejantına ilişkin itiraz talepleri; “Tarım Dışı Başvuruları” kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden kurum görüşü alındıktan sonra değerlendirilmek üzere Müdürlüğü’ne iade edilmiştir.
 • 1, 37, 40, 41, 55, 69, 70, 82, 86, 87 numaralı “TT-2 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı” lejantına ilişkin itiraz talepleri; 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’na, plan bütünlüğüne, plan kararlarına aykırılık teşkil ettiğinden uygun görülmemiştir.
 • 8, 9, 10, 12, 17, 19, 36, 44, 47, 63, 66, 68, 79, 97, 98, 100, 104, 108 ve 114 numaralı itirazlar ile imar yolunun yeniden düzenlenmesi veya kaldırılması ve fonksiyon değişikliğine ilişkin itirazlar, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’na,  plan bütünlüğüne, plan kararlarına, yol kademelenmesine ve yol hiyerarşisine aykırılık teşkil ettiğinden uygun görülmemiştir.
 • 2, 3, 4, 11, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 28, 29, 30, 34, 35, 38, 42, 43, 46, 48, 54, 56, 57, 60, 62, 71, 73, 74, 75, 76, 81, 83, 89, 93, 103 106, 107 ve 121     numaralı itirazlar ile imar yolunun yeniden düzenlenmesi ve fonksiyon değişikliğine ilişkin itirazlar, Ek Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde kabul edilmiştir.

                                 

Diğer İtiraz Talepleri:

 

 • 31, 52, 53, 61, 64 ve 77 numaralı Plan Notlarına ilişkin itiraz talepleri; 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’na, plan bütünlüğüne, plan kararlarına aykırılık teşkil ettiğinden uygun görülmemiştir.
 • 51 ve 99 numaralı itirazlar Bucaklı Mahallesi Uygulama İmar Planı sınırları dahilinde kalmadığından değerlendirilmeye alınmamıştır.
 • 94 numaralı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yapmış olduğu itiraza ilişkin olarak, itiraza konu herhangi bir husus tespit edilememiştir.

 

Komisyon Teklifi Kapsamında:

 

 • 0/4343 parselin kuzey hattında Ek Bilgi paftasında gösterildiği şekliyle imar yolunun düzenlenmesi,
 • Belediyemize kayıtlı 23.09.2019 tarih ve 2019-18553 sayılı dilekçeye istinaden 0/4478 sayılı parsel ve çevresinde bulunan imar yollarının EK Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi,
 • Belediyemize kayıtlı 30.09.2019 tarih ve 2019-19095 sayılı dilekçeye istinaden 0/2345 sayılı parselin Batısında bulunan imar yolunun EK Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi,
 • 95, 96, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 120 numaralı itirazların Komisyon Teklifi kapsamında düzenlenen Yol ve Fonksiyon değişiklikleri Ek Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde uygun görülmüştür.

 

            Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 09/10/2019

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

Şile Belediye Meclisinin 2019 yılı Ekim ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliğiyle karar verildi.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.