444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Şile İlçesi Göçe Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İtirazları.

Karar No: 2019 / 59
Duyuru Tarihi: 23.10.2019

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No       : 2019/59

Karar Tarihi : 11/10/2019

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

              TEKLİFİN ÖZÜ: Şile İlçesi Göçe Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İtirazları.

              RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

               02/09/2019 tarihli Eylül Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğü raporunun görüşülmesine geçildi.

   KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje Müdürü Mehmet Fehim YEŞİLBAŞ tarafından Ekim Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

BAŞKANLIK MAKAMI’NA

İlgi: a) 10.11.2017 gün 2018/83 sayılı Şile Belediyesi Meclis Kararı.

        b)22.02.2018 tarih ve E.92/1721 sayılı yazımız ve ekleri.

        c) 14.12.2018 tarih ve 1984 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı.

        d)İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Şehir Planlama Müdürlüğü 13.03.2019 tarih ve 2018/16648- BN:1367 İBB:43344 sayılı yazı ve ekleri.

        e) 08.04.2019 tarih ve E.166/3300 sayılı yazımız.

        f) Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün tarafımıza iletilen 09.09.2019 tarih ve 2019-16769 sayılı, 31.07.2019 tarih ve 2019-15012 sayılı ve 24.07.2019 tarih ve 2019-14250 sayılı yazıları ile Plan ve Proje Müdürlüğü'ne gelen 1)2019-15529, 2)2019-15362, 3)2019-15522, 4)2019-15612,5)2019-14921,6)2019-14616, 7)2019- 14614,8)2019-14605, 9)2019-14596, 10)2019-14594, 11)2019-14592, 12)2019- 14586, 13)2019-14589, 14)2019-14584, 15)2019-14574,16)2019-14573,17)2019- 14883, 18)2019-14632, 19)2019-14630, 20)2019-14624, 21)2019-14622, 22)2019- 14620, 23)2019-14570, 24)2019-14571, 25)2019-14572, 26)2019-14582, 27)2019- 14585, 28)2019-14587, 29)2019-14590, 30)2019-14593, 31)2019-14597, 32)2019- 14599,33)2019-14601, 34)2019-14603, 35)2019-14604, 36)2019-14608, 37)2019- 14606, 38)2019-14610, 39)2019-14618, 40)2019-14639, 41)2019-14642, 42)2019- 14640, 43)2019-14654, 44)2019-14656, 45)2019-14658, 46)2019-14659, 47)2019- 14660, 48)2019-14662, 49)2019-14664, 50)2019-14665, 51)2019-14666, 52)2019- 14667, 53)2019-14668, 54)2019-14670, 55)2019-14649,56)2019-14671,57)2019- 14720,58)2019-14718, 59)2019-14716, 60)2019-15369, 61)2019-14731, 62)2019- 14725, 63)2019-14722, 64)2019-14719, 65)2019-14717, 66)2019-14678, 67)2019- 14681, 68)2019-14705, 69)2019-14708, 70)2019-14711, 71)2019-14712, 72)2019- 14709, 73)2019-14707, 74)2019-14534, 75)2019-14636, 76)2019-14535, 77)2019- 14515, 78)2019-14905, 79)2019-14508, 80)2019-14481, 81)2019-14730, 82)2019- 14778,83)2019-14626, 84)2019-14701, 85)2019-14782, 86)2019-14781, 87)2019- 14780, 88)2019-14816, 89)2019-14533, 90)2019-14542, 91)2019-14485, 92)2019- 15482, 93)2019-13947, 94)2019-13806, 95)2019-13946, 96)2019-14699, 97)2019- 14696, 98)2019-14755, 99)2019-14723, 100)2019-14721, 101)2019-14489, 102)2019- 14490, 103)2019-14492, 104)2019-14499, 105)2019-14456, 106)2019-13500, 107)2019-13493, 108)2019-13495, 109)2019-13635, 110)2019-13431, 111)2019- 14514, 112)2019-14509, 113)2019-14512, 114)2019-14468, 115)2019-14467, 116)2019-14470, 117)2019-14471, 118)2019-14517, 119)2019-14526, 120)2019- 14529, 121)2019-14302, 122)2019-14706, 123)2019-14303, 124)2019-14458, 125)2019-14280, 126)2019-14381, 127)2019-14378, 128)2019-14380, 129)2019- 14487,130)2019-14488, 131)2019-14543, 132)2019-14539, 133)2019-13668, 134)2019-13505, 135)2019-13174, 136)2019-13326, 137)2019-14128, 138)2019- 14174,139)2019-14175, 140)2019-13738, 141)2019-13497, 142)2019-13494, 143)2019-13491, 144)2019-14455, 145)2019-13736, 146)2019-13511,147)2019- 13501, 148)2019-13509, 149)2019-13508, 150)2019-14076, 151)2019-14071, 152)2019-14074, 153)2019-14077, 154)2019-14078, 155)2019-14075, 156)2019- 14070, 157)2019-15392, 158)2019-14072, 159)2019-13492, 160)2019-15354, 161)2019-15275,162)2019-15279, 163)2019-15282, 164)2019-15305, 165)2019- 15320, 166)2019-15323, 167)2019-15321, 168)2019-15326, 169)2019-15328, 170)2019-15337, 171)2019-15343, 172)2019-15345, 173)2019-15345, 174)2019- 15208, 175)2019-15206, 176)2019-15412, 177)2019-15417, 178)2019-15394, 179)2019-15235, 180)2019-15231, 181)2019-15230, 182)2019-15229, 183)2019- 15211, 184)2019-15212, 185)2019-15204, 186)2019-15215, 187)2019-15203, 188)2019-15217, 189)2019-15218, 190)2019-15220, 191)2019-15222, 192)2019- 15223, 193)2019-15265, 194)2019-15266, 195)2019-15269, 196)2019-15271, 197)2019-15272, 198)2019-15358, 199)2019-15374, 200)2019-15377, 201)2019- 15379, 202)2019-15386, 203)2019-15385, 204)2019-15384, 205)2019-15468, 206)2019-15146, 207)2019-14938, 208)2019-14975, 209)2019-14976, 210)2019- 14974, 211)2019-15258, 212)2019-15383, 213)2019-15387, 214)2019-15389, 215)2019-15391, 216)2019-15393, 217)2019-15397, 218)2019-15342, 219)2019- 15330, 220)2019-15318, 221)2019-15340, 222)2019-15294, 223)2019-15289, 224)2019-15277, 225)2019-15273, 226)2019-15270, 227)2019-15267, 228)2019- 15281, 229)2019-15283, 230)2019-15285, 231)2019-15287, 232)2019-15288, 233)2019-15291, 234)2019-15292, 235)2019-15296, 236)2019-15298, 237)2019- 15300, 238)2019-15302, 239)2019-15327, 240)2019-15329, 241)2019-15331, 242)2019-15333, 243)2019-15335, 244)2019-15348, 245)2019-15355, 246)2019- 15360, 247)2019-15367, 248)2019-15368, 249)2019-15371, 250)2019-15372, 251)2019-15375, 252)2019-15388, 253)2019-12825, 254)2019-14894 sayılı Göçe Mahallesine ait itiraz yazıları ile 255)2019-8411, 256)2019-6890 sayılı Kurum itirazları.

18.03.2016 tt’li 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi I. Etap Nazım İmar Planı ve Plan notları doğrultusunda hazırlanan Şile İlçesi 1/1000 ölçekli Göçe Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifi ilgi (a) ilçe Meclis kararı ile aynen uygun görülerek, 5216 sayılı 7.b maddesi uyarınca gereği için ilgi (b) yazı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na iletilmiştir.

UİP-30737 PİN Numaralı 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Göçe Mahallesi Uygulama İmar Planı ilgi (b) yazı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmiş olup; ilgi (c) de alınan Meclis Kararı ile tadilen uygun görülerek, 17.12.2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır.

Söz konusu UİP-30737 PİN Numaralı 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Göçe Mahallesi Uygulama İmar Planı ve ilgili dokümanlar, ilgi (d) yazı ile 3194 sayılı yasanın 8. maddesine göre gereğinin yapılması için Belediyemize gönderilmiş olup, ilgi (e) yazı ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne iletilmiş olup İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce 02.07.2019-31.07.2019­ tarihleri arasında askıda kalmıştır.

          Askı tarihleri içerisinde Göçe Mahallesi Uygulama İmar Planı’na, ilgi (f) de belirtilen dilekçeler ile yapılan itirazlar Müdürlüğümüze iletilmiştir.

           SONUÇ:

           Şile İlçesi 1/1000 ölçekli Göçe Mahallesi Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık oluru, genelge, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Belediye Meclisine havalesi onayınıza arz olunur.                                                                 

     

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

 

Şile İlçesi, Göçe Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na yapılan itirazlar incelenmiş olup;

 

Fonksiyon ve Yol Değişikliğine İlişkin İtiraz Talepleri:

 

 • 3, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 29, 33, 42, 44, 45, 47, 48, 51, 56, 59, 61, 63, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 96, 99, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 141, 142, 143, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 188, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 205, 207, 208, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 ve 256 numaralı ‘Tarımsal Nitelikli Alan’ lejantına ilişkin itiraz talepleri; İstanbul Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 06/01/2016 tarihli ve 12846 sayılı kurum görüşüne ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’na aykırılık teşkil ettiğinden Tarım Dışı fonksiyon amaçlı kullanım talepleri uygun görülmemiştir.

 

 • 1, 2, 5, 7, 11, 18,  22, 30, 31,  34, 36, 37, 39, 46, 54, 55, 62, 64, 65, 78, 125, 129, 138, 139, 179, 202, 203, 206, 221 ve 253 numaralı itirazlar ile imar yolunun yeniden düzenlenmesi veya kaldırılması ve fonksiyon değişikliğine ilişkin itirazlar, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’na,  plan bütünlüğüne, plan kararlarına, yol kademelenmesine ve yol hiyerarşisine aykırılık teşkil ettiğinden uygun görülmemiştir.

 

 • 6, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 38, 41, 49, 60, 66, 67, 68, 69, 75, 83, 85, 92, 95, 98, 100, 102, 103, 110, 117, 123, 126, 127, 128, 134, 145, 177, 201, 204 ve 209 numaralı itirazlar ve Komisyon Teklifi kapsamında imar yolunun yeniden düzenlenmesi ve fonksiyon değişikliğine ilişkin itirazlar, Ek Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde kabul edilmiştir.

 

 • 40, 140, 199, 211 ve 227 numaralı itiraz talepleri ilgili Kurumdan görüş alındıktan sonra tekrar görüşülmek üzere Müdürlüğüne iadesi uygun görülmüştür.

 

254 numaralı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün itirazı:

 

 • Plan Notlarına “ 9.3.Teknik Altyapı Alanı: Bu Alanlarda Enerji, İletişim, Ulaşım, İçme Ve Atık Su Vb. Yerleşmenin Teknik Altyapısına Hizmet Eden Kurum Ve Kuruluşların (İski, Teiaş, Dsi, Botaş, İett Vb.) Tesis Ve Sistemleri Yer Alabilir. Bu Alanlarda Uygulama Avan Projeye Göre Yapılacaktır.” plan notunun eklenmesi halinde uygun görülmüştür.

 

Diğer İtiraz Talepleri:

 

 • 13, 14, 52, 53, 57, 94, 144, 183 numaralı itirazlar Göçe Mahallesi Uygulama İmar Planı sınırları dahilinde kalmadığından değerlendirilmeye alınmamıştır.

 

 • 58, 187, 189, 190 numaralı itirazlar ve 255 numaralı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yapmış olduğu itiraza ilişkin olarak, itiraza konu herhangi bir husus tespit edilememiştir.

 

 • 28, 35, 43, 50, 84, 97 ve 135 numaralı itirazlar İsaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı itirazlarında değerlendirilmek üzere Müdürlüğüne iade edilmiştir.

 

 • 4 numaralı itiraz İmar Planı’nın konusu olmadığından değerlendirilmeye alınamamıştır.

 

 

Komisyon Teklifi Kapsamında,

 

 • 18. Madde Uygulama Sınırının kaldırılarak Ek Bilgi paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde uygun görülmüştür.

 

 • 0/652 parsele ilişkin imar yolunun yeniden düzenlenmesi Ek Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde kabul edilmiştir.

 

            Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 09/10/2019

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

Şile Belediye Meclisinin 2019 yılı Ekim ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy çokluğuyla kabul edildi.

 

 (Özgür Devrim ÜSTÜNER-Oylamaya Katılmadı)

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.