444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Plan ve Proje Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilmesi.

Karar No: 2019 / 63
Duyuru Tarihi: 12.11.2019

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No       : 2019 /63

Karar Tarihi : 04/11/2019

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

TEKLİFİN ÖZÜ : Plan ve Proje Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilmesi.

 

TALEP: Bu konuda Yazı İşleri Müdür Vekili Gülşen KESKİN’in hazırladığı  rapor okundu.

 

RAPOR:

 

“BAŞKANLIK MAKAMINA

 

Müdürlüğümüze ait görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlandığı Plan ve Proje Müdürlüğü Yönetmeliği Belediye Meclisimizin 05/04/2010 tarih ve 2010/22 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereği ve Anayasa Mahkemesinin 25/05/1976 gün ve E:1976/1, K:1976/28 sayılı kararında; “Bir kurumun işleyişine gelince; sözü edilen kadrolara bağlı görev, yetki ve sorumlulukların ne olduğunun; kurumun amacına ulaşabilmesi için bu görev ve yetkilerin ne suretle ve hangi yollardan yerine getirileceğinin ve birbirleriyle olan ilişkilerinin saptanması o kurumun işleyişinin belirlenmesi demektir. Kurumun işleyişi belli görev, yetkilerin kullanılması ve sorumlulukların yüklenilmesi yöntemidir.” denilmiştir. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümleri gereğince Belediyemiz Norm Kadrosuna göre oluşturulan Plan ve Proje Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlandığı Plan ve Proje Müdürlüğü Yönetmeliğinin “3) Emlak İstimlak Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları” başlığı altındaki maddelerinin revize edilmesi konusunun Meclise havalesini arz ederim.

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

Şile Belediye Meclisinin 2019 yılı Kasım ayı toplantısının birinci birleşiminde,

 

Oy birliğiyle karar verildi.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.