444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Tarife Rüsuma Ek Madde Eklenmesi

Karar No: 2019 / 65
Duyuru Tarihi: 13.11.2019

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No       : 2019/65

Karar Tarihi : 08/11/2019

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

              TEKLİFİN ÖZÜ: Tarife Rüsuma Ek Madde Eklenmesi.

 

              RAPOR:  Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

              04.11.2019 tarihli Kasım Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen İtfaiye Raporu Ücret Alınması ve 2020 Yılı Tarife Rüsum Cetveline Ek Madde Olarak Eklenmesi teklifinin görüşülmesine geçildi.

 

         KONUNUN ÖZÜ: Zabıta Müdür Vekili Deniz ERDOĞAN tarafından Kasım Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

İlgi (b) sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin, 5 ‘inci maddesinin, (g) bendinde “Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri; otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması gerekmekte olduğu anlaşılmaktadır.

 

İlçemiz dâhilinde faaliyet göstermekte olup, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat müracaatında bulunan işyerleri için ilgi (c) sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamınca, yangına karşı gerekli önlemlerin ve tedbirlerin alındığını gösteren itfaiye raporu için, ilgi (a) 5393 sayılı Belediye Kanunu ‘nun, “Belediyenin Gelirleri” başlıklı, 59 ‘uncu maddesi uyarınca, 300.00–TL (Üçyüz Türk Lirası) ücret alınması konusunun Meclise havalesini arz ederim.

 

           Rapor, Plan Bütçe Komisyon Başkanlığımızca incelenip karara bağlanılması üzerine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

 

MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

            Belediyemiz Meclisinin 08/11/2019 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olunan İtfaiye Raporu Ücret Alınması ve 2020 Yılı Tarife Rüsum Cetveline Ek Madde Olarak Eklenmesi Tekliflerinin Komisyonumuzca incelenmesinde;

                                                                  

İlgi (b) sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin, 5 ‘inci maddesinin, (g) bendinde “Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri; otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması gerekmekte olduğu anlaşılmaktadır.

 

İlçemiz dâhilinde faaliyet göstermekte olup, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat müracaatında bulunan işyerleri için ilgi (c) sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamınca, yangına karşı gerekli önlemlerin ve tedbirlerin alındığını gösteren itfaiye raporu için, ilgi (a) 5393 sayılı Belediye Kanunu ‘nun, “Belediyenin Gelirleri” başlıklı, 59 ‘uncu maddesi uyarınca, 300.00–TL (Üçyüz Türk Lirası) ücret alınması konusu 2020 MALİ YILI BÜTÇESİ komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 08/11/2019

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

Şile Belediye Meclisinin 2019 yılı Kasım ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliğiyle karar verildi.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.