444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
İhale
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Şile/Balibey 1029 Ada 1 Parsel ve 140 Ada 1 Parsel Satış İhalesi

İhale Tarihi: 08.10.2020

 

 

 

İHALE İLANI

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Plan ve Proje Müdürlüğü

 

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi (Kapalı Teklif Usulü) ile satış ihalesi yapılacaktır.

 

 

MEVKİİ

 

ADA

PARSEL

 

M2

 

HİSSE

MUHAMMEN BİRİM/M2 FİYATI

MUHAMMEN  TOPLAM FİYATI

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ SAATİ

 

ŞİLE/BALİBEY

1029 ADA

1 PARSEL

 

1.657,63

 

TAM

 

1.500,00 TL

 

2.486.445,00 TL

 

75.000,00 TL

08/10/2020

SAAT:11:00

 

 

ŞİLE/BALİBEY

140 ADA

1 PARSEL

 

4.560,00

 

TAM

 

2.741,00 TL

 

12.500.000,00 TL

 

375.000,00 TL

08/10/2020 SAAT:11:30

 

 

 

İhalenin Yapılacağı Yer         : Şile Belediye Başkanlığı -  İhale Salonu

İhale Usulü                             : 2886 Sayılı D.İ.K. 35/a Md. Kapalı Teklif Usulü

İdarenin Adresi                      : Hacıkasım Mah. Üsküdar Caddesi No:25 Şile / İSTANBUL

               İhale Şartnamesi Şile Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü Emlak İstimlak Biriminde bedelsiz olarak görülebilir veya satın alınabilir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce şartnameyi satın almaları, incelemeleri ve şartnamede belirtilen şekilde hazırlanan ihale dosyalarını 08/10/2020 tarihinde ihale saatine kadar Belediyemiz İhale Salonunda şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekir.

Şartname bedeli 250,00 TL’ dir.

 

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

          GERÇEK KİŞİLER

 • Nüfus idaresinden ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus cüzdan sureti
 • İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgah senedi,
 • Ortak katılım olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
 • İstekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi
 • Vekaleten Katılım halinde noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi,
 • İhale şartnamesi alıntısı (Son kısmına, şartnamedeki şartları kabul ettiğini, adını soyadını,ünvanını ve tebligat adresini yazıp imzalayacaktır.)
 • 2886 Sayılı D.İ.K. da belirtilen Geçici Teminat,
 • Şile Belediye Başkanlığına borcu olmadığını gösterir belge.(Şile Belediye Başkanlığı Veznesinden alınacaktır.)

 

            TÜZEL KİŞİLER

 • Ticaret Odasından veya Ticaret Sicilinden veya Dernekler Masasından alınmış, ihale yılı içinde faaliyette bulunduğuna dair faaliyet belgesi,
 • Ticaret Sicil gazetesi
 • İmza Sirküleri (Noterden onaylı)
 • Ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
 • İhale Şartnamesi alıntısı (Son kısmına, şartnamedeki şartları kabul ettiğini, adını soyadını, ünvanını ve tebligat adresini yazıp imzalayacaktır.)
 • 2886 Sayılı D.İ.K. da belirtilen Geçici Teminat,
 • Şile Belediye Başkanlığına borcu olmadığını gösterir belge.(Şile Belediye Başkanlığı Veznesinden alınacaktır.)

 

 

 

 

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.