444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Fen İşleri Müdürlüğü
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Organizasyon yapısı itibariyle 9 Şeflikten oluşmaktadır. Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ile İlçe Belediyelerine verilen görev ve yetkilerden kendi görev ve sorumluluk sahası içindeki işleri gerçekleştirmektedir.

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI

a) Müdür

b) Alt Yapı Koordinasyon Birimi

c) Yol Bakım Amirliği

d) Makine İkmal Amirliği

e) Üst Yapı Birimi

f) Teknik Ofis ve Büro Birimi

 

 

ALTYAPI KOORDİNASYON BİRİMİ

 

 • Tüm Alt Yapı Çalışmaları için Kazı Ruhsatı Ön onay verilmesi ve Takibi.
 • Belediye Hizmet Alanı içerisindeki Hafriyat ve Taşınmalarının denetlenmesi talepler doğrultusunda gerekli izin belgelerinin düzenlenmesi.
 • Doğalgaz Alt Yapı Tesislerinin yapımında gerekli koordinasyonu ve denetimin yapılması.
 • İSKİ içme suyu hatlarının yapımında gerekli koordinasyonu ve denetimin yapılması.
 • İSKİ Kanalizasyon hatlarının yapımında gerekli koordinasyonu ve denetimin yapılması.
 • Tüm yağmursuyu hatlarının yapımında gerekli koordinasyonu ve denetimin yapılması.
 • Belediyemizce verilen İnşaat Ruhsatlarında 3194 sayılı İmar kanunu 23. Maddesi gereğince Yol katılım bedeli tespitlerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bildirilmesi.
 • Belediyemiz hizmet sahası içerisindeki diğer Alt yapı İşlemlerin takip edilmesi, gerekli Emniyet tedbirlerinin alınarak Halkın mağduriyetinin en aza indirilmesini sağlamak.

YOL BAKIM ONARIM AMİRLİĞİ

 • Fen İşleri Müdürlüğünün yıllık programı içerisinde Yeni Yolların Açılması, Mevcut yolların tamir ve bakımlarının yapılmasının sağlamak.
 • Yol Bakım Onarım Amirliğine Beyaz Masadan veya Dilekçe yoluyla gelen her türlü talebin incelenerek gerekli düzenlemelerin yapılması
 • İ.B.B tarafından ilçemizde yapılan her türlü alt yapı ve üst yapı çalışmalarında gerekli desteğin ve koordinasyonun sağlanması.
 • İmar planlarındaki yol, bulvar, cadde, meydan ve yaya yollarının plan şartlarına uygun şekilde yapılmasını temin etmek, planlardaki eksiklik ve maddi hataların tespiti halinde Başkanlık Makamı oluru ile Planlama Müdürlüğünü bilgilendirmek.
 • Kent içi ulaşımın rahatlaması , şehir estetiğin iyileştirilmesi amacı ile ulaşım planlaması , sokak, meydan ve bahçe aydınlatmaları , yaya yolları düzenlemeleri yapmak ve bunları uygulamak.
 • İlçe afet planını hazırlamak ve muhtemel kötü hava şartları; kar, don, sel baskınları ile plan çerçevesinde mücadele etmek.

 

ÜST YAPI BİRİMİ

 • 30 Mart 2014 tarihinden sonra Mahalle statüsü kazanan 57 köyün muhtarları ile ayrı ayrı görüşmeler yapılarak, üst yapı şefliği görev tanımına ait konularda talepler alınmış ve köy arşiv dosyası oluşturulmuştur. Bu kapsamda Üst Yapı Birimi köy talepleri ve Şehir içi ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli tüm Üst Yapı Faaliyetlerini planlamak ve kontrol etmektedir.
 • Müdürlüğümüz Üst Yapı Birimi İlçemizde bulunan tüm kamu binalarının bakım, onarım ve yapı işlerini kontrol etmek ve denetlemektedir. Ayrıca Üst Yapı Birimi Köy Çeşmeleri, Köy Fırınları, Köy Okulları,  Köy Konakları, Camiler, Cami Lojmanı, farklı amaçlı kullanılan yapılar ve yerleşik halkın beklediği yatırımlarla ilgili çalışmaları yürütmektedir.
 • Şile genelinde gerçekleştirilen spor tesislerinin planlanması ve yatırıma konu edilmesini sağlamaktadır.
 • Üst Yapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi için gerekli keşif ve maliyet analizleri hazırlanarak Başkanlık makamına sunulmaktadır.
 • Yol Bakım Onarım Amirliği ile beraber cadde, sokakların asfaltlanması çalışmaları planlanmakta ve denetlenmektedir.
 • Yol Bakım Onarım Amirliği ile beraber cadde, sokakların yaya yolu ve kaldırım çalışmaları planlanmakta ve denetlenmektedir.
 • Yol Bakım Onarım Amirliği ile beraber yeni açılacak cadde ve sokakların yer tespitleri yapılarak gerekli  çalışmaları planlanmakta ve denetlenmektedir.
 • Şile genelinde gerekli olan Köprü, Menfez v.b imalatların planlanması ve denetiminin sağlanması gerçekleştirilmektedir.

 

MAKİNE İKMAL AMİRLİĞİ

 

 • Makine İkmal Amirliği Belediye hizmetinde bulunan belediye araçları ve kiralık araçlar vasıtasıyla gerekli sevk ve idareyi sağlamak.
 • Gelişen belediyecilik anlayışıyla beraber gerçekleştirilen tüm Organizasyonlarda ulaşımı sağlamak.
 • Tüm resmi kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda imkânlar ölçüsünde organizasyonlara araç yönüyle katkıda bulunmak.
 • Vatandaş talepleri doğrultusunda düğün, nişan, tören v.b özel işlerle ilgili tarife-i rüsum bedellerine göre araç talebine cevap vermek.
 • Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm araç,iş makinesi ve kamyonların bakım onarım ve yedek parça işlerini yürütmek.
 • Konusu ile ilgili ihtiyaç duyulan araç, iş makinesi ve yedek parçalarını , yol, altyapı , üstyapı imalat malzemelerini almak, bakım ve depolamalarını yapmak , gerektiğinde kullanmak ,mevcut araç ve iş makinelerini çalışır halde bulundurmak.

 

TEKNİK OFİS VE BÜRO BİRİMİ

 • Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı evrak – kayıt servisinden Müdürlüğümüze havale edilen evrakların Müdürlüğümüz içerisindeki havale dağılımını gerçekleştirmek.
 • Müdürlüğümüz içerisindeki resmi ve şahıs yazışmalarını gerçekleştirmek ve posta işlemlerini yapmak.
 • Müdürlüğümüz ihtiyaçları doğrultusunda yıllık bütçe hazırlıklarını yapmak ve Belediye meclisine sunmak.
 • Yıl içerisinde bütçe ihtiyaçları değişmesi durumunda Başkanlık ve Encümene bütçe aktarım işlemlerini yürütmek.
 • Belediye meclisi ve Belediye encümenince Müdürlüğümüzle alakalı yazışmalar ve raporların hazırlanması.
 • Yıllık  faaliyet raporlarının oluşturulması ve başkanlık makamına sunulması.
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereği Müdürlüğümüz ihtiyaç listelerini oluşturmak.
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereği gerekli fiyat araştırması ve analizlerini gerçekleştirmek.
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereği teknik şartname, idari ve sözleşme tasarılarının yapılması.
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereği ihale dosyasının hazırlanması ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne gönderilmektedir.
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereği muayene, kabul ve diğer komisyonları teşekkül ettirip, üst makamın onayına sunmak.
 • İhaleli işlerin hakkediş raporlarının hazırlanması ve  onaylanmasını sağlamak.
 • Ekonomik ömürlerini dolduran her türlü araç ve demirbaşın terkin işlemlerini yasalar çerçevesinde sonuçlandırmak.
 • Kaymakamlık ve Valilik tarafından takip edilen yatırım izleme raporlarını zamanında hazırlamak ve ilgili Makamlara sunulmasını temin etmek.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.