444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Duyuru
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Toplu Konut Başvuru Şartları ve Gerekli Belgeler

TOPLU KONUT BAŞVURU ŞARTLARI VE GEREKLİ BELGELER
Duyuru Tarihi: 28.01.2014Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

• T.C. vatandaşı olması,

Şile Merkez ve Mahallelerinde en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya Şile Merkez ve Mahallelerinde bulunan bir Kamu Kuruluşunda çalışıyor olması, 

• Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması,

• Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir gayrimenkulün olmaması, (Ancak kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmemiş olan konutlar ile eşi ve/veya velayeti altındaki çocukları dışında kalan şahıslar ile hisseli gayrimenkuller bu hüküm dışında tutulacaktır.)

• 25 yaş ve üzerinde olması gerekmekte olup ancak;

- Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

• Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 3.100.- TL olması, ( Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 3.100.- TL. olması gerekmektedir.)

• Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER :

• Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

• İkametgah ilmuhaberi (Şile Merkez ve Mahallelerinde en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya Şile’de bir Kamu Kuruluşunda çalışıyor olması koşulunu sağlayan belgeler.) 

• T.C. Kimlik Numaraları, (Aile bireylerinin)

• Ekte yer alan başvuru formunda istenilen diğer bilgileri vermekle yükümlü olacak olup, ayrıca başvuru formu imzalayarak kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının kira, faiz geliri vb. gelirinin olmadığını beyan edecektir.

• Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı,

• Hane halkı gelirinin en fazla net 3.100.- TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

o Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)

o Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan çalışmadığına dair belgeleri;

Eksiksiz olarak ibraz edecektir.

Yukarıda yer alan belgeler dışında gerekli görüldüğünde ek belgeler istenebilecektir.


OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ:

Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irad kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.


ÖDEMELERİN BAŞLANGICI:

• B1 tipi konutlar; 6.000,00.-TL’nin başvuru bedeli olarak alınması, sözleşme imzalama aşamasında konut alıcılarından konut bedelinin (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar) % 12’sinin tahsil edilmesi,
• Borç bakiyesinin 180 ( 15 yıl) ay vade ile ödenmesi, ilk taksit ödemesinin konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılması, borç bakiyesinin ve aylık taksitlerin her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılması, İlk artış döneminin İdarece belirlenmesi koşulları ile satılacaktır.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.