444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

2010/34 Sayılı Meclis Kararı

Karar No : 2010 / 34
Duyuru Tarihi: 08.10.2010

T.C.
ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİFİN ÖZÜ :Şile Belediyesinin 2011 Mali Yılı Bütçesi hakkında.

RAPOR: Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

04.10.2010 tarihli Ekim Ay'ı I.Dönem Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen 2011 Mali Yılı Bütçesi'nin görüşülmesine geçildi.

KONUNUN ÖZÜ: Plan Bütçe komisyonuna havale olunan 2011 Mali Yılı Bütçesi.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

"MECLİS BAŞKANLIĞI'NA

Belediyemiz Meclisinin 04/10/2010 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olunan 2011 Mali Yılı Bütçesi Gelir ve Gider Tekliflerinin Komisyonumuzca incelenmesinde;

01

VERGİ GELİRLERİ

8.674.003,00TL

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ

2.122.000,00TL

04

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

2.800.000,00TL

05

DİĞER GELİRLER

3.512.000,00TL

06

SERMAYE GELİRLERİ

1.802,998,00TL

09

RED VE İADELER (-)

(-) 211.001,00TL

 

TOPLAM

18.700.000,00TL

sı GELİR tahmini yapılmıştır.

  • Gelirlerden yapılan yersiz tahsilatlar, yargı kararları ile iade edilmesi gereken tutarlar ve başka kurum veya kuruluşlar adına nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarlar için gider bütçesinde tertip açılmaz. Bu tutarlar gelir bütçesinde "RED VE İADELER" bölümünde gösterilir. RED VE İADELERİN toplam tutarı gelir bütçesi toplamından düşülür ve kalan tutar gider bütçesi ödenek tahmininde dikkate alınır.

2011 Mali Yılı Bütçe Taslağı, GİDER Teklifleri ve Cetvellerinin incelenmesinde bölümler itibariyle;

01

GENEL KAMU HİZMETLERİ

6.252.377,00

03

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

242.014,00

06

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

10.550.568,00

07

SAĞLIK HİZMETLERİ

44.009,00

08

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

1.611.032,00

 

GENEL TOPLAM

18.700.000,00

GİDER Bütçesinin incelenmesinde; Gider toplamının 18.700.000,00 TL sı olduğu ve GİDER Bütçesi ile GELİR Bütçesi arasında eşitliğin sağlandığı,Belediye Gelir Kanununun ve diğer kanuni gelirlerin haricinde Gelir tahmini yapılmadığı,Gider Bütçesine ödeneklerin yerinde konulduğu bahisle 2011 MALİ YILI BÜTÇESİ Komisyonumuzda uygun görülerek gereği üzerine Meclis Başkanlığına arz olunur........../......../2010"

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur."

KARAR: Şile Belediyesi Meclisinin 2010 yılı Ekim Ayı toplantısının ikinci birleşiminde okunarak tek tek Meclisin oyuna sunuldu.

Şile Belediyesi Meclisinin 2010 yılı Ekim Ayı toplantısının ikinci birleşiminde;

Oybirliğiyle kabul edildi.

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.