444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

2010 / 40 Sayılı Meclis Kararı

Karar No : 2010 / 40
Duyuru Tarihi: 06.12.2010

T.C.
ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİFİN ÖZÜ : U.A.V.T. Numarataj Çalışmaları

RAPOR: İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

06.12.2010 tarihli Aralık Ay'ı I.Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen U.A.V.T. Numarataj Çalışmalarıteklifinin görüşülmesine geçildi.

KONUNUN ÖZÜ: İmar ve Şehircilik Müdürü Adem ZENGİNAL tarafından Aralık Ayı Meclis Toplantısı Birinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

"BAŞKANLIK MAKAMI'NA

Ülkemizde adres standardının olmayışından kaynaklanan sorunlar ve bilgi sistemlerinin işleyişi ile ilgili gereksinimler sonucu yapılmakta olan numarataj çalışmaları mevcut numarataj sistemi incelenerek hataların düzeltilmesi, güncelleme eksikliklerinin giderilmesi ve sistem yenilemesi çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Harita Müdürlüğü nezdinde devam etmektedir.

Çalışmaların tamamlanmasına binaen tebliğe esas dokümanlar ilgilisine ulaşmakta gecikmeyecek, kurumlar arası işleyiş hızlanacak, bilgi sistemleri için de işleyiş optimum olacaktır.

16.10.2009 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Sistem Harita Planlama İmar İnşaat Ltd. Şti arasında imzalanan Hizmet Alımlarına ait Tip sözleşme gereği adı geçen yüklenici tarafından Şile ve Tuzla İlçeleri sınırları dahilinde bulunan cadde, sokak, yol, meydan, bulvar, yapı ve kapı bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe göre yeniden oluşturulan adreslerin Ulusal Adres Veri Tabanına İşlenmesi ile cadde, sokak duvar tipi direkli tabelalar ile kapı numaralarının yerlerine monte edilerek Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemine altlık oluşturacak Adres Bilgi Sistemi kurulması işinin yapılmasını kapsamaktadır.

Bu kapsamda İlçemiz dahilinde bulunan cadde, sokak, yol, meydan, bulvar, yapı ve kapı bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması işlemi tamamlanmış olup bu bilgilerin ( sokak - cadde - meydan isimleri ) Mecliste görüşülerek karara bağlanmasını tensiplerinize arz ederim."

Konunun Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde;

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Değişiklik yapılan sokak, cadde ve meydan isimleri ekteki gibi düzenlenerek Komisyonumuzun oybirliğiyle ile kabul edilmiştir.

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur.'

KARAR: Komisyon görüşünün olduğu gibi karar olarak kabul edilmesine;

Şile Belediye Meclisinin 2010 yılı Aralık ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

Oybirliğiyle karar verildi.

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.