444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Marmara Belediyeler Birliği ile protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi

Karar No : 2015 / 19
Duyuru Tarihi: 02.02.2015

T.C.
ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 
ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI
 
 
TEKLİFİN ÖZÜ: Marmara Belediyeler Birliği ile protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi.
 
TALEP : Bu konuda Yazı İşleri Müdürü Nida KILIÇEL’in hazırladığı rapor okundu;
 
RAPOR:
 
“BAŞKANLIK MAKAMINA
 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun diğer kuruluşlarla ilişkiler başlıklı 75’nci Maddesinin (a) bendi “Belediye, Belediye Meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; Mahalli idareler ile diğer tüm kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerinin bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.” Hükmü gereğince, Belediyemizin seçilmiş ve atanmış personeline yönelik olarak hizmet içi eğitim, çalıştay, bilgilendirme toplantısı, eğitim semineri, görevde yükselme eğitim proğramı, sempozyum ve benzeri eğitici nitelikleri diğer etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla üyesi bulunduğumuz, Marmara Belediyeler Birliği ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirilicektir.
Bu amaçla, Marmara Belediyeler Birliği ile protokol imzalamak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununda Belediye Başkanına görev ve yetkilerini belirleyen 38’nci maddenin (g) bendi “Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak” hükmü gereği, Belediye Başkanına yetki verilmesi için, yazının Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.”
 
KARAR:Yapılan görüşmeler sonuncunda rapora konu olan eğitim çalışmalarının gerçekleşmesi amacıyla Marmara Belediyeler Birliği ile protokol imzalamak üzere Belediye Başkanı Can TABAKOĞLU’na yetki verilmesine;
 
Şile Belediye Meclisinin 2015 yılı Şubat ayı toplantısının birinci birleşiminde,
 
            Oy birliğiyle karar verildi.
Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.