444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Ahmetli Mahallesi Leylek Yuvası Mevkii 979 ada 1 parsel sayılı taşınmazın Spor Genel Müdürlüğü adına 25 yıl süre ile tahsis edilmesi ve kurumlar arası

Karar No : 2015 / 20
Duyuru Tarihi: 02.02.2015

                                                                         T.C.                                                             

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 
ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI
 
TEKLİFİN ÖZÜ: Ahmetli Mahallesi Leylek Yuvası Mevkii 979 ada 1 parsel sayılı taşınmazın Spor Genel Müdürlüğü adına 25 yıl süre ile tahsis edilmesi ve kurumlar arasında yapılacak işlemler ile ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi.
 
TALEP : Bu konuda Etüt Proje Müdürü Adem AVGIN’ın hazırladığı rapor okundu;
 
RAPOR:
“BAŞKANLIK MAKAMINA
 
İLGİ (a): 05.01.2015 tarih ve 2015/08 sayılı Şile Belediyesi Meclis kararı.
İLGİ (b): 12.01.2015 tarih ve 66563742/540 sayılı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yazısı.
            İlçemiz, Ahmetli Mahallesi, Leylek Yuvası Mevkii, 979 ada, 1 parsel sayılı 11.860,76 m²’lik taşınmazın mülkiyeti Belediyemize ait olmakla birlikte; 18.06.1993 tasdik tarihli 2 No’lu Gelişme Alanı Uygulama İmar Planı hükümleri doğrultusunda “Spor Tesisi” yapılmak üzere 05.03.2012 tarih ve 2012/14 sayılı meclis kararı ile İl Özel İdaresine tahsis edilmiştir.
 
Söz konusu taşınmaz üzerinde, İl Özel İdaresi tarafından 22.05.2014 tarihinde uygulama ihalesi gerçekleştirilerek 07.11.2013 tarihinde yüklenici firmaya yer teslimi yapılmış ve ilçemiz için bir ilk olan kapsamlı bir spor merkezi inşaatı başlamıştır.
 
06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. Maddesi gereğince İstanbul il özel idaresinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır.
 
6360 sayılı yasa doğrultusunda, ” İstanbul İli spor yatırımı olarak İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü adına yapılan ve Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından da takibi gerçekleştirilen Spor Tesisi yatırımının devamı ve ilgili Bakanlık tarafından Genel Bütçeden ödenek temin edilebilmesi için, ilgi(a) karar ile 05.03.2012 tarih ve 2012/14 sayılı meclis kararının iptal edilmesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi gereğince, 979 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde tesisin tahsis yapılması karşılığında, yapım işini üstlenecek ilgili kuruma sınırlı ayni hak (intifa, irtifak vs.) tesis edilmesine karar verilmiştir.
 
İlgi (b) yazı ile iletilen talep doğrultusunda, ilçemiz Ahmetli Mahallesi Leylek Yuvası Mevkii 979 ada 1 parsel sayılı taşınmazın Spor Genel Müdürlüğü adına 25 yıl süre ile tahsis edilmesi, intifa hakkı verilmesi, Tapu Müdürlüğü’nde tapu kütüğü beyanlar hanesine Spor Genel Müdürlüğü adına 25 yıl süre ile tahsis edildiğinin, intifa hakkı verildiğinin şerh düşülmesi ve kurumlar arasında yapılacak işlemlerle ilgili Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususlarının görüşülerek karara bağlanması konusunda evrakın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
 
 
 
KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporda konu edilen hususlarda Belediye Başkanı Can TABAKOĞLU’na yetki verilmesi;
 
 
Şile Belediye Meclisinin 2015 yılı Şubat ayı toplantısının birinci birleşiminde,
 
            Oy birliğiyle karar verildi.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.