444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

İmrenli Mahallesinde bulunan isimsiz sokağa isim verilmesi

Karar No : 2015 / 21
Duyuru Tarihi: 02.02.2015

T.C.
ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 
ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI
 
TEKLİFİN ÖZÜ: İmrenli Mahallesinde bulunan isimsiz sokağa isim verilmesi.
TALEP : Bu konuda İmar ve Şehircilik Müdürü Ercan YILDIZER’ın hazırladığı rapor okundu;
RAPOR:
“BAŞKANLIK MAKAMINA
 
İLGİ : 09.01.2015 tarih ve 178945 sayılı Meryem ASLANDOĞAN’ın ruhsata esas imar durumu dilekçesi.
            “Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik” in 31.07.2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olması hasebi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/g maddesi gereğince; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmekle Büyükşehir Belediyesi’ne görev, yetki ve sorumluluk verilmiştir.  Binaların numaralandırılması, numaralandırılan binalara ait adreslerin ulusal adres veri tabanına işlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla da, 5490 sayılı “nüfus hizmetleri kanununun” 69. maddesine istinaden” girmiştir denilmektedir.
            Meryem ARSLANDOĞAN’ın ilgi tarih ve sayılı dilekçesi ile ruhsata esas imar durumu müracaatında ilgili şahsa ait 936 parsel sayılı taşınmazın önünden geçmekte olan imar yoluna isim verilmediği aynı zamanda bölgede imarlı taşınmazların bağlı olduğu diğer yollarında ismi olmadığı görülmüştür. 936 parsel malikinin imar durumunun ruhsata esas olması hasebi ile ruhsat tanzimi aşamasında Ulusal Adres Veri Tabanında herhangi bir yol ile ilişkilendirilemediğinden ruhsat belgesi düzenlenemeyeceğinden bahse konu parsel ve çevresinde bulunan yollara isim verilmesi gerektiği tespite konu olmuştur.
            Bu bağlamda Büyükşehir Belediye Başkanlığının 16.12.2010 tarih ve 2781 sayılı Meclis Kararı ile Şile ve Köylerinde yapılmış olan Numarataj çalışması sırasında İlçemiz, İmrenli Mahallesi, ekli Numarataj haritasında işaretli imar yoluna bir isim verilmediği tespit edilmiş olup; ilgilisinin talebinin değerlendirilmesi ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmek üzere ekli krokide isimsiz olarak belirlenmiş olan sokaklara Çarkıfelek – Petunya – Yıldız çiçeği – Akşamsefası – Haseki çiçeği – İnci çiçeği – Piyan çiçeği – Saray çiçeği – Sarı Salkım – Kırmızıgül – Mavigül – Beyazgül sokak adlarından birinin verilmesi konusunun Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması hususunu arz ederim.”
 
KARAR:Yapılan görüşmeler sonuncunda adı geçen sokağa “Armutbahçesi” adının verilmesine;
Şile Belediye Meclisinin 2015 yılı Şubat ayı toplantısının birinci birleşiminde,
 
            Oy birliğiyle karar verildi.
Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.