444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

2015 Yılı Üretici Pazar Yeri Yönetmeliği

Karar No : 2015 / 23
Duyuru Tarihi: 06.02.2015

T.C.
                                    ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                
 
ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI
 
TEKLİFİN ÖZÜ: 2015 Yılı Üretici Pazar Yeri Yönetmeliği.
 
RAPOR: Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.
 
“02/02/2015 tarihli Şubat ayı Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen 2015 Yılı Üretici Pazar Yeri Yönetmeliği konusunun görüşülmesine geçildi.
 
KONUNUN ÖZÜ: Zabıta  Müdürü Umut İzzet AYDIN tarafından Şubat Ayı Meclis Toplantısında görüşülmek üzere sunulan teklifte;
 
“BAŞKANLIK MAKAMI’NA
 
Bilindiği gibi, 11.03.2010 tarihinde kabul edilen ve 26/03/2010 tarih ve 27533 sayılı R.G.’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 7 inci maddesinin beşinci fıkrası ile belediyeler, modern Pazar yerleri kurmak, işletmek, Pazar yerlerinde malların hijyenik şartlarda satışa sunulmasını sağlayıcı uygun çalışma ortamını oluşturmak ve altyapı ile çevre düzenlemeleri yapmak, tüketicinin korunmasına yönelik tedbirleri almak ve gerekli denetimleri yapmakla görevli kılınmıştır.
           
         Belediyemiz sınırları içerisinde Üretici Pazar Yerlerinin yönetim, yürütme ve denetim organizasyonu ile alakalı olarak hazırlanan Üretici Pazar Yerleri hakkındaki Yönetmeliğin,
         Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde karar alınmak üzere Belediye Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim.
 
 KOMİSYON GÖRÜŞÜ
 
        Belediyemiz Üretici Pazar Yerleri Yönetmeliği güncellenmiş haliyle Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 05/02/2015
 
KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;
 
Şile Belediye Meclisinin 2015 yılı Şubat ayı toplantısının ikinci birleşiminde,
 
            Oy birliğiyle karar verildi.
Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.