444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Denetim Komisyonuna Üye Seçimi

Karar No : 2014 / 64
Duyuru Tarihi: 08.10.2014

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI
 
TEKLİFİN ÖZÜ: Denetim Komisyonuna Üye Seçimi.
 
TALEP: Bu konuda Yazı İşleri Müdürü Nida KILIÇEL’in hazırladığı rapor okundu.
 
RAPOR:
                                               “BAŞKANLIK MAKAMINA
5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesinde “İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti gurubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur ”denilmektedir.
 
İlgili madde gereğince gizli oyla 3 adet denetim komisyonu üyesi seçilmesi için evrakın meclise havalesini tensiplerinize arz ederim.”
 
KARAR: Yapılan gizli oylama neticesinde Mehmet Turan TEMEL 11 oy, Hasan ÇİFTÇİ 11 oy, İ. Kamil YURTTAŞ 11 oy aldılar. Şile Belediyesinin Meclisinin 2014 yılı Ekim Ayı Meclis toplantısının birinci birleşiminde,
 
 Denetim Komisyonuna Mehmet Turan TEMEL, Hasan ÇİFTÇİ, İ. Kamil YURTTAŞ oy çokluğuyla seçildiler.
Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.