444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Ağva Muhtarlık Binası Tahsis İşlemleri

Karar No : 2014 / 66
Duyuru Tarihi: 08.10.2014

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI
 
TEKLİFİN ÖZÜ: Ağva Muhtarlık Binası Tahsis İşlemleri.
 
TALEP: Bu konuda Mali Hizmetler Müdürü Haydar KONDİ’nin hazırladığı rapor okundu.
RAPOR:
                                               “BAŞKANLIK MAKAMINA
 
İlgi:      a)Ağva Mahallesi Muhtarlığının 29/09/2014 tarih ve 172488 sayılı tahsis dilekçesi.
 
            b) İ.B.B. Mezarlıklar Müdürlüğü Anadolu Yak. 3. Bölge Müdür Yard.’ nın 02/10/2014 tarih ve 172763 sayılı tahsis dilekçesi.
 
İlgi dilekçelerde belirtildiği üzere; Ağva Mahallesinde bulunan daha önceden muhtarlık olarak kullanılan prefabrik yapının İ.B.B. Mezarlıklar Müdürlüğü Anadolu Yak. 3. Bölge Müdür Yardımcılığı adına Ağva Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere tahsisi istenmektedir.
 
“5393 Sayılı Belediye Kanununun
 
Madde 17- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur.
 
Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır;
 
e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrolü Kanunu
 
Madde 47- (Değişik: 22/12/2005-5436/4 md.) Taşınmaz tahsisi
 
“Kamu idareleri, kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler. Tahsis edilen taşınmaz, amaç dışı kullanılamaz.” denilmekte olup; 
 
Ağva Mahallesinde bulunan prefabrik yapının ilgi (a) dilekçede belirtildiği üzere Ağva Mahallesi Muhtarlığınca kullanımına ihtiyaç duyulduğu takdirde geri verilmek üzere bedelsiz olarak  İ.B.B. Mezarlıklar Müdürlüğü Anadolu Yak. 3. Bölge Müdür Yardımcılığına bağlı Ek Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere tahsisi hususunda karar alınmak üzere evrakın meclise havalesini arz ederim.”
 
KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;
 
Şile Belediye Meclisinin 2014 yılı Ekim ayı toplantısının birinci birleşiminde,
Oy birliğiyle karar verildi.
Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.