444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Tarife rusüm cetveline ek madde eklenmesi

Karar No : 2014 / 67
Duyuru Tarihi: 22.10.2014

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI
 
TEKLİFİN ÖZÜ: Tarife rusüm cetveline ek madde eklenmesi.
 
RAPOR:Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.
 
            KONUNUN ÖZÜ: “Belediyemiz Yazı İşleri Müdürü tarafından Ekim Ayı Meclis Toplantısı Birinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;
 
“BAŞKANLIK MAKAMI’NA
 
Belediye Meclisimizin 06/12/2013 tarihli ve 2013/69 sayılı kararıyla alınan 2014 Yılı Tarife Rüsum Cetveli Yazı İşleri Müdürlüğü teklifleri kısmının 3. Maddesinde bulunan “İlçe Dışında Kıyılacak Nikahlar” için giderler karşılığı hizmet bedeli olarak 800,00 TL alınması ve mahalle muhtarlığından fakirlik ilmühaberi ile başvuran şahıslardan evlendirme harç ücreti alınmaması konularının Meclise havalesini arz ederim.”
 
 Rapor, Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığımızca incelenip karara bağlanılması üzerine havale olunmuştur.
            KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Yapılan incelemeler sonucunda “İlçe Dışında Kıyılacak Nikahlar” için giderler karşılığı hizmet bedeli olarak Anadolu Yakası 500,00 Avrupa Yakası 800,00 TL alınması ve mahalle muhtarlığından fakirlik ilmühaberi ile başvuran şahıslardan evlendirme harç ücreti alınmaması konusu Komisyonumuzca uygun görülmüştür..
 
Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur.17/10/2014”
 
KARAR:Yapılan görüşmeler sonuncunda Komisyon görüşünün olduğu gibi karar olarak kabulüne;
 
Şile Belediye Meclisinin 2014 yılı Ekim ayının 2. Birleşim toplantısında;
 
Oy birliğiyle kabul edildi.
Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.