444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Teşvik

Karar No : 2014 / 68
Duyuru Tarihi: 22.10.2014

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI


            KONUNUN ÖZÜ:
            Fen İşleri Müdürlüğünün Ekim Ayı Meclis Toplantısı Birinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;
BAŞKANLIK MAKAMINA
            “Bilindiği üzere 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 10/07/2004 tarihi ile yürürlüğe girmesi bu kanunun geçici 2. Maddesi uyarınca İstanbul İl Sınırı Belediye Mücavir Sınırı olarak belirlenmiş, çevre dahilinde 57 köyde İ.B.B. Meclisi Kararı ile ilçemiz sınırlarına bağlanmıştır. Bununla birlikte 6360 sayılı kanun doğrultusunda İstanbul ve Kocaeli il mülki sınırları içerisinde bulunan köylerin tüzel kişiliği kaldırılarak bağlı bulundukları ilçe belediyesine mahalle olarak katılmıştır.

 

           Belediyemiz hizmet sahasının genişliği ile birlikte iş makinası ve kamyonlara ihtiyaç artmıştır. Bu sebeple Devlet malzeme Ofisi fiyatları ile çeşitli iş makinaları ve kamyonların teminin için İller Bankasından 1.000.000,00 TL (Birmilyon TL) teşvik alımının yapılması ve bu işlemlerin gerçekleşmesi için Belediye Başkanımız Sayın; Can TABAKOĞLU’na yetki verilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımızın Meclise havalesini arz ederim.”

 

           Rapor, Plan Bütçe Komisyon Başkanlığımızca incelenip karara bağlanılması üzerine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

 

            Belediyemiz Meclisinin 08/10/2014 tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısı Birinci bileşiminde komisyonumuza havale olunan raporun incelenmesinde;
 
TEKLİFİN ÖZÜ: Teşvik.
 
RAPOR:Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.
 
          Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere;
 
1-      GREYDER İŞ MAKİNASI (Ataşmanları İle Birlikte) 1 ADET
 
2-      KAZICI YÜKLEYİCİ İŞ MAKİNASI (Ataşmanları ile birlikte) 1 ADET
 
3-      SİLİNDİR (Ataşmanları ile birlikte) 1 ADET
 
4-      FORKLİFT 1 ADET
 
5-      ÇİFT ÇEKER TRAKTÖR 2 ADET
 
6-      SEKİZ TEKER KAMYON 2 ADET
 
7-      ON TEKER KAMYON 2 ADET
 
8-      SEPETLİ (KOVALI) ARAÇ 1 ADET
 
9-      EKSKAVATÖR 2 ADET
 
10- İŞ MAKİNASI ÇEKİCİ ARACI 1 ADET
 
          Yukarıda yazılı araç ve iş makinalarından Belediyemizin öncelik ihtiyacı doğrultusunda gerekli olanların Devlet Malzeme Ofisi ve serbest piyasa fiyatları ile yaklaşık 1.000.000,00 TL (Birmilyon TL) tutara kadar İller Bankasından sağlanacak kredi vasıtası ile alımının yapımı ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için Belediye Başkanımız Sayın; Can TABAKOĞLU’na yetki verilmesini hususunda karar alınmak üzere

 

 

         

 

          Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur.17/10/2014
 
 
 
KARAR:Yapılan görüşmeler sonuncunda Komisyon görüşünün olduğu gibi karar olarak kabulüne;
 
 
Şile Belediye Meclisinin 2014 yılı Ekim ayının 2. Birleşim toplantısında;
 
Oy birliğiyle kabul edildi.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.