444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

2015 Mali Yılı Bütçesi

Karar No : 2014 / 69
Duyuru Tarihi: 22.10.2014

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 TEKLİFİN ÖZÜ: 2015 Mali Yılı Bütçesi.
RAPOR:Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

            KONUNUN ÖZÜ: Mali Hizmetler Müdürü Haydar KONDİ tarafından Ekim Ayı Meclis Toplantısı Birinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;
 

BAŞKANLIK MAKAMINA

            Belediyemiz 2015 Mali Yılı Bütçesi Gelir ve Gider Tekliflerinin oluşturulması sonucu;

01        VERGİ GELİRLERİ                                               17.847.001,00 TL

            03        TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ         3.965.000,00 TL

            04        ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR           6.950.000,00 TL

            05        DİĞER GELİRLER                                      6.611.000,00 TL

            06        SERMAYE GELİRLERİ                              9.900.000,00 TL

            09        RED VE İADELER (-)                                (-) 273.001,00 TL

                                                                                  --------------------------------------------

    TOPLAM                         45.000.000,00 TL

GELİR tahmini yapılmıştır. Gelirlerden yapılan yersiz tahsilatlar, yargı kararları ile iade edilmesi gereken tutarlar ve başka kurum veya kuruluşlar adına nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarlar için gider bütçesinde tertip açılmaz. Bu tutarlar gelir bütçesinde “RED VE İADELER” bölümünde gösterilir. RED VE İADELERİN toplam tutarı gelir bütçesi toplamından düşülür ve kalan tutar gider bütçesi ödenek tahmininde dikkate alınır.
 

2015 Mali Yılı Bütçe Taslağı, GİDER Teklifleri ve Cetvellerinin incelenmesinde bölümler itibariyle;

Kodu

AÇIKLAMA

       TL,    Kr

01

GENEL KAMU HİZMETLERİ

16.191.346,00

03

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

589.009,00

04

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

24,00

06

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

23.741.547,00

07

SAĞLIK HİZMETLERİ

162.002,00

08

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

4.316.072,00

 

GENEL TOPLAM

45.000.000,00

           GİDER Bütçesinin incelenmesinde; Gider toplamının 45.000.000,00 TL sı olduğu ve GİDER Bütçesi ile GELİR Bütçesi arasında eşitliğin sağlandığı, Belediye Gelir Kanununun ve diğer kanuni gelirlerin haricinde Gelir tahmini yapılmadığı, Gider Bütçesine ödeneklerin yerinde konulduğu bahisle 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ’nin Meclise havalesini arz ederim.


           Rapor, Plan Bütçe Komisyon Başkanlığımızca incelenip karara bağlanılması üzerine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
MECLİS BAŞKANLIĞINA

            Belediyemiz Meclisinin 08/10/2014 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olunan 2015 Mali Yılı Bütçesi Gelir ve Gider Tekliflerinin Komisyonumuzca incelenmesinde;
          Belediyemiz 2015 Mali Yılı Bütçesi Gelir ve Gider Tekliflerinin oluşturulması sonucu;

 

01        VERGİ GELİRLERİ                                               17.847.001,00 TL

            03        TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ         3.965.000,00 TL

            04        ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR           6.950.000,00 TL

            05        DİĞER GELİRLER                                      6.611.000,00 TL

            06        SERMAYE GELİRLERİ                              9.900.000,00 TL

            09        RED VE İADELER (-)                                (-) 273.001,00 TL

                                                                                  --------------------------------------------

    TOPLAM                       45.000.000,00 TL

GELİR tahmini yapılmıştır. Gelirlerden yapılan yersiz tahsilatlar, yargı kararları ile iade edilmesi gereken tutarlar ve başka kurum veya kuruluşlar adına nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarlar için gider bütçesinde tertip açılmaz. Bu tutarlar gelir bütçesinde “RED VE İADELER” bölümünde gösterilir. RED VE İADELERİN toplam tutarı gelir bütçesi toplamından düşülür ve kalan tutar gider bütçesi ödenek tahmininde dikkate alınır.
 

            2015 Mali Yılı Bütçe Taslağı, GİDER Teklifleri ve Cetvellerinin incelenmesinde bölümler itibariyle;

Kodu

AÇIKLAMA

TL

01

GENEL KAMU HİZMETLERİ

16.191.346,00

03

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

589.009,00

04

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

24,00

06

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

23.741.547,00

07

SAĞLIK HİZMETLERİ

162.002,00

08

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

4.316.072,00

 

GENEL TOPLAM

45.000.000,00

              GİDER Bütçesinin incelenmesinde; Gider toplamının 45.000.000,00 TL sı olduğu ve GİDER Bütçesi ile GELİR Bütçesi arasında eşitliğin sağlandığı, Belediye Gelir Kanununun ve diğer kanuni gelirlerin haricinde Gelir tahmini yapılmadığı, Gider Bütçesine ödeneklerin yerinde konulduğu görülmüş olup, yine Belediye Meclisinin 08/10/2014 tarih ve 2014/65 sayılı Kararına istinaden “Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü” kadrosu ihdas edilmiştir. Adı geçen Müdürlüğe ait 2015 Mali Yılı Bütçesinde yer alacak olan ödenek teklifleri doğrultusunda gelir kalemi oluşturulması ve aşağıda belirtilen şekilde bütçe gider ödenekleri açılarak ödeneklerin konulmasına,

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

KOD

 

AÇIKLAMA

BÜTÇE ÖDENEĞİ

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

118.500,00

 

1

MEMURLAR

118.500,00

02

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ÖDEMELERİ

14.500,00

 

1

MEMURLAR

14.500,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

278.000,00

 

2

TÜKETİME YÖNELİK MAL MALZEME ALIMLARI

205.500,00

 

3

YOLLUKLAR

1.500,00

 

5

HİZMET ALIMLARI

26.000,00

 

7

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

45.000,00

TOPLAM

411.000,00

 
Buna müteakip 2015 Mali Yılı Bütçesinin aşağıda belirtilen şekilde düzenlenmesi uygun görülerek Komisyomuzun oybirliği ile karar verilmiştir.
01        VERGİ GELİRLERİ                                               17.847.001,00 TL

            03        TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ         3.965.000,00 TL

            04        ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR           6.950.000,00 TL

            05        DİĞER GELİRLER                                      6.611.000,00 TL

            06        SERMAYE GELİRLERİ                              9.900.000,00 TL

            09        RED VE İADELER (-)                                (-) 273.001,00 TL

                                                                                  --------------------------------------------

    TOPLAM                         45.000.000,00 TL

GİDER KALEMLERİ

Kodu

AÇIKLAMA

TL

01

GENEL KAMU HİZMETLERİ

16.191.346,00

03

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

589.009,00

04

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

24,00

06

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

23.741.547,00

07

SAĞLIK HİZMETLERİ

162.002,00

08

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

4.316.072,00

 

GENEL TOPLAM

45.000.000,00

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur.”

KARAR:Yapılan görüşmeler sonuncunda Komisyon görüşünün olduğu gibi karar olarak kabulüne;

Şile Belediye Meclisinin 2014 yılı Ekim ayının 2. Birleşim toplantısında;

Oy birliğiyle kabul edildi.
Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.