444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Şile Merkez 1/1000 ölçekli 1. Etap Uygulama İmar Planı itrazları

Karar No : 2014 / 81
Duyuru Tarihi: 03.12.2014

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI
 
TEKLİFİN ÖZÜ: Şile Merkez 1/1000 ölçekli 1. Etap Uygulama İmar Planı itrazları.
 
RAPOR: İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.
 
            KONUNUN ÖZÜ: Belediyemiz Plan ve Proje Müdürü tarafından Aralık Ayı Meclis Toplantısı Birinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklif aşağıdadır.
 
“BAŞKANLIK MAKAMI’NA
 
İlgi: (a) Şile Belediye Meclisi’nin 10.01.2014 tarih ve 2014/07 sayılı Kararı
 
(b) Şile Belediye Başkanlığı’nın 10.01.2014 tarih ve 159650 sayılı yazısı ve ekleri,
 
        (c) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13.02.2014 gün ve 340 sayılı kararı
 
        (d) İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Müdürlüğü’nün
 
             10.10.2014 tarih ve 7481 sayılı yazısı ve ekleri
 
 Şile Belediye Meclisi’nin ilgi (a) kararı ile uygun görülen 27.10.2013 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Merkez I. Etap Uygulama İmar Planı 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. Maddelerine göre ilgi (b) yazı ve ekleri ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına iletilmiştir.
 
Bahsi geçen 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Merkez I. Etap UİP’ına askı süresi içerisinde müdürlüğümüz tarafından yapılan itirazlar İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (c) kararı ile tadilen uygun bulunarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 17.02.2014 tarihinde onaylanmıştır.
 
 Bahsi geçen 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Merkez I. Etap UİP’ına yapılan itirazlara ilişkin 17/02/2014 t.t.li plan değişikliği ilgi (d) yazı ile müdürlüğümüze iletilen paftalar 15.10.2014 tarihinde 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesi uyarınca bir ay süreyle İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde askıya çıkarılmıştır.
 
         15.10.2014-17.11.2014 tarihleri arasında askıda kalan 17/02/2014 t.t. 1/1000 Ölçekli Şile Merkez I.Etap Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar;
 
İTİRAZ KONULARI VE DEĞERLENDİRME
 
1.      17.10.2014 tarih ve173441 sayılı dilekçede; çavuş mahallesi 467 ada 119 parsel deki taşınmazın E=1.00 yapılaşma şartlarında kaldığı belirtilerek ,çevre yapılaşmaya göre planın düzeltilmesi talep edilmiştir.
 
Söz konusu 467 ada 119 parsel sayılı taşınmaz 17/02/2014 t.t.li 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Merkez I. Etap UİP'nda E=1,00 yapılaşma şartlarında konut alanında kalmaktadır. Bahse konu taşınmaz ve çevresinin 14.06.1991 tasdik tarihli Şile Revizyon Uygulama İmar Planı yapılaşma şartları ve 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Merkez I. Etap Uygulama İmar Planı, plan bütünlüğü dikkate alınarak müdürlüğümüzce hazırlanan Ek- bilgi paftası şeklinde düzenlenmesi uygun görülmüştür.
 
2.      07.11.2014 tarih ve174593 sayılı dilekçede; Çavuş mahallesi, 250 ada 143 ve 144 parsel üzerindeki tevhit şartının kaldırılması talep edilmektedir.
 
Söz konusu 250 ada 144 parsel sayılı taşınmazın üzerinde mevcut bina olması ve 143 parselin yapılaşma şartlarını sağlaması sebebiyle bahse konu Çavuş Mahallesi 143 ve 144 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki tevhit şartının kaldırılması uygun görülmüştür.
 
3.      06.11.2014 tarih ve1752 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün yazısında ; Çavuş mahallesi, 95 ada 7 parselin İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlılarını Koruma Kurulu'nun 28.01.1992 tarih ve 2796 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli olduğu, 95 ada 8 parselin ise tescilinin bulunmadığı bildirilmiştir. Şile İlçesi 1/1000 Ölçekli Merkez 1. Etap UİP'nda 95 ada 8 parsel üzerinde bulunan tescil şartının kaldırılarak, 95 ada 7 parsellin tescilli olarak gösterilmesi uygun görülmüştür.
 
4.      13.11.2014 tarih ve 84 sayılı başkanlık oluru doğrultusunda hazırlanan bilgi paftasında Şile İlçesi 1/1000 Ölçekli Merkez 1. Etap UİP. Plan Hükümlerinin, A-3 Yoğun Konut Alanı maddesine; ''TAKS: yapının parsele oturacak bölümünün yatay izdüşümünde kaplayacağı alandan alınacaktır''. şeklinde plan notunun ilave edilmesi uygun görülmüştür.
 
Rapor, İmar Komisyonu Başkanlığımızca incelenip karara bağlanılması üzerine havale olunmuştur.
 
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:1/1000 ölçekli Şile Merkez 1.Etap Uygulama İmar Planı'na yapılan itirazlar incelenmiş olup Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif etmiş olduğu şekilde uygulama yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.
 
Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 02/12/2014”
 
KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;
Şile Belediye Meclisinin 2014 yılı Aralık ayı toplantısının ikinci birleşiminde,
 
Oy birliğiyle karar verildi.
Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.