444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Ruhsat Harçları

Karar No : 2014 / 82
Duyuru Tarihi: 03.12.2014

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI
 
 
 
TEKLİFİN ÖZÜ: Ruhsat Harçları
RAPOR: İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.
 
            “KONUNUN ÖZÜ: Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürü tarafından Aralık Ayı Meclis Toplantısı Birinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklif aşağıdadır.
 
“BAŞKANLIK MAKAMINA
 
            06.12.2012 Tarih ve 28489 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un
 
            “GEÇİCİ MADDE 1 –
 
 (15) Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak vergisi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları beş yıl süreyle alınmaz ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendi, 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendi ile beşinci bendi, 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının beşinci bendi hükümleri 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmaya devam edilir. Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret beş yıl süreyle en düşük tarifenin % 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir. 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2 nci maddesi ile köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerlerde de bu fıkra hükmü uygulanır.” denilmektedir.
 
Ancak, bahse konu kanunun henüz bir uygulama yönetmeliğinin olmaması sebebi ile bu harç muafiyetlerinden kimlerin faydalanıp kimlerin faydalandırılamayacağı net bir şekilde belirtilmemiştir.
 
İlçemiz sınırları dahilinde 57 adet köy mahalle statüsüne ilgi Kanun çerçevesinde geçirilmiş olup; buralarda düzenlenecek yapı ruhsatlarında alınacak harçlar ile ilgili muafiyetten faydalanacak kişilerin taşıması gereken nitelikler meclise takdim yazımız ekinde olup; Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması hususunda gereğini arz derim.
 
         Rapor, İmar Komisyonu Başkanlığımızca incelenip karara bağlanılması üzerine havale olunmuştur.
 
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Meclis’e teklif edilen “ Ruhsat Harçları “ başlıklı teklif komisyonumuzca incelenmiş ve teklife ek 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1. Maddesinin 15. Fıkrasında belirtilen harç muafiyetlerinden faydalanacakları ve faydalanılacak durumları belirten maddeler:
 
Köy Kütüğüne Kayıtlı Olmayanlar, Kanunun çıkış tarihi olan 06.12.2012 tarihi öncesi köyde ikamet ettiğini Nüfus Müdürlüğü’nden Adres Bilgi Raporu ile kanıtlayamayanlar ve Ticari ( Köy Kütüğüne Kayıtlı olanlar veya Kanunun çıkış tarihi olan 06.12.2012 tarihi öncesi köyde ikamet ettiğini Nüfus Müdürlüğü’nden Adres Bilgi Raporu ile kanıtlayanların yaptığı Tarım ve Hayvancılık amaçlı yapılar hariç ), sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan arsa ve binalar ile muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan arsa ve binalar 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1. Maddesinin 15. Fıkrasında belirtilen harç muafiyetlerinden faydalanmayacaklardır. Şeklinde değiştirilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.
 
Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 02/12/2014”
 
KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;
 
Şile Belediye Meclisinin 2014 yılı Aralık ayı toplantısının ikinci birleşiminde,
 
Oy birliğiyle karar verildi.
Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.