444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Şile İlçesi, 1/1000 ölçekli Yeşilvadi Mah. Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar.

Karar No : 2014 / 87
Duyuru Tarihi: 03.12.2014

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI
 
        TEKLİFİN ÖZÜ: Şile İlçesi, 1/1000 ölçekli Yeşilvadi Mah. Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar.
 
         KONUNUN ÖZÜ: Belediyemiz Plan ve Proje Müdürü tarafından Aralık Ayı Meclis Toplantısı Birinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklif aşağıdadır.
 
“BAŞKANLIK MAKAMI’NA
 
İlgi: Yeşilvadi Mahallesi ;
 
        (a)İstanbul Büyükşehir Belediyesi 08.06.2005 gün ve 171 sayılı Başkanlık Oluru
 
        (b) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 15.04.2011 tarih ve 923 sayılı kararı
 
        (c) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2012 tarih 1714 sayılı kararı
 
        (d) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.11.2012 tarih 2408 sayılı kararı
 
        (e) Şile Belediyesi 02.05.2013 gün ve 2013/21 sayılı Başkanlık Oluru
 
        (f) 10.05.2013 gün ve 2013/34 sayılı Şile Belediyesi Meclis kararı
 
        (g) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne 09/09/2013 gün ve BN:9610 sayılı takdim yazısı,
 
        (h) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/09/2013 gün ve 1848 sayılı kararı,
 
        (i) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 16/04/2014 gün ve BN:3871 sayılı imar planı askı yazısı,
 
        (j) Şile Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 17.04.2014 tarih ve 163805-2014/22 sayılı yazımız,
 
        (k) Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.05.2014 tarih ve 163805-2014/22 sayılı yazısı
 
 TALEP
 
İlgi (a) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Ömerli Havzası Nazım İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (b) kararı ile uygun görülerek 20.07.2011 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır.
 
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7b. Maddesine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 1/5000 Ölçekli Şile İlçesi Ömerli Havzası Nazım İmar Planı 21.10.2011/21.11.2011 tarihleri arasında askıda kalmıştır. Askı süresi içerisinde Ömerli Havzası içerisinde bulunan Yeşilvadi Köyüne ilişkin yapılan itirazlar İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi c) ve d) meclis kararları ile nihayete erdirilmiştir.
 
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi c) ve d) kararları ile kesinleşen Ömerli Havzası Nazım İmar Planına uygun olarak Müdürlüğümüzce ilgi (e) Başkanlık oluru doğrultusunda Şile İlçesi 1/1000 Ölçekli Yeşilvadi Köyü Uygulama İmar Planı hazırlanmış olup Şile Belediyesi Meclisine sunulmuştur.
 
 Şile Belediyesi Meclisinde görüşülen mezkur plan, 10.05.2013 tarih ve 2013/34 sayılı ilgi (f) Şile Belediyesi Meclis Kararıyla aynen uygun görülmüştür.
 
 İlgi (e) Şile Belediyesi Başkanlık oluru ile Müdürlüğümüzce hazırlanan ve ilgi (f) Şile Belediyesi Meclisi kararı ile aynen uygun görülen Şile Yeşilvadi Köyü Uygulama İmar Planı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.b maddesi gereğince değerlendirilip karara bağlanması gerekmektedir.
 
İlgi g) yazı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne takdim edilen Yeşilvadi Köyü Uygulama İmar Planı ilgi h) kararı ile tadilen uygun görülerek 13/09/2013 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkan’ınca onaylanmıştır. 
 
Söz konusu 1/1000 ölçekli Yeşilvadi Köyü Uygulama İmar Planı ve ilgili dokümanlar, ilgi i) yazı ile 3194 sayılı yasanın 8.maddesine göre gereğinin yapılması için Belediyemize gönderilmiş olup, İlgi j) yazısı ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce 18.04.2014-20.05.2014 tarihleri arasında askıda kalmıştır.
 
İlgi k) yazısında 18.04.2014-20.05.2014 tarihleri arasında askıda kalan 1/1000 ölçekli Yeşilvadi Köyü Uygulama İmar Planı’na taşınmaz maliklerince ve kurumlar tarafından yapılan itirazlar;
 
İTİRAZ KONULARI VE DEĞERLENDİRME
 
1.      20.05.2014 tarih ve 165496 sayılı dilekçede; Yeşilvadi Köyü, 66 nolu parsele komşu tescil harici alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan’ında konut alanında kaldığı, 1000 planda park alanı olduğu, bölgede parka ihtiyaç olmadığı ve ağaçlandırılacak alan olarak değiştirilmesi talep edilmiştir.
 
Bahse konu itiraz ek bilgi paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde uygun görülmüştür.
 
2.      20.05.2014 tarih ve 165553 dilekçede; Yeşilvadi Köyü Muhtarı, köyün 100 metrelik dere bandının Kalealtı mahallesine olumsuz etkisinden dolayı bandın 10m.ye düşürülmesi ve köy içerisinden geçen 7m. yolun 5m. düşürülmesi talep edilmiştir.
 
Bahse konu itiraz ek bilgi paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde uygun görülmüştür.
 
3.      20.05.2014 tarih ve 165552 - 165548 sayılı dilekçelerde; Yeşilvadi Köyü, 215 parselin tarım veya kamu yararı kullanımı için mümkün olmadığı ve konut alanı olarak değerlendirilmesi talep edilmiştir.
 
Söz konusu 215 sayılı parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli planda Tarımsal Niteliği Korunacak Alan lejantında kalmaktadır. Bahse konu itiraz, kurum görüşleri doğrultusunda onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
4.      20.05.2014 tarih ve 165552 - 165548 sayılı dilekçelerde; Yeşilvadi Köyü, 215 parselin tarım veya kamu yararı kullanımı için mümkün olmadığı ve konut alanı olarak değerlendirilmesi talep edilmiştir.
 
Söz konusu 215 sayılı parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli planda Tarımsal Niteliği Korunacak Alan lejantında kalmaktadır. Bahse konu itiraz, kurum görüşleri doğrultusunda onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
5.      20.05.2014 tarih ve 165550 sayılı dilekçede; Yeşilvadi Köyü, 217 parselin tarım alanı uygulamasına itiraz edilmekte, bölgede 50 yıldır tarım yapılmamakta olduğu ve alanın yerleşime açılması talep edilmiştir.
 
Söz konusu 217 sayılı parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli planda Tarımsal Niteliği Korunacak Alan lejantında kalmaktadır. Bahse konu itiraz, kurum görüşleri doğrultusunda onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
6.      16.05.2014 tarih ve 165472 sayılı dilekçede; Yeşilvadi Köyü, 363 parsel yapı yasaklı alanda kalmaktadır. Bu alandan çıkarılıp imar hakkı verilmesi talebi, ayrıca 245 parsel plan onama sınırı içerisine alınması talep edilmiştir.
 
Söz konusu 363 sayılı parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli planda Tarımsal Niteliği Korunacak Alan lejantında kalmaktadır. Bahse konu itiraz, kurum görüşleri doğrultusunda onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
7.      20.05.2014 tarih ve 165547 sayılı dilekçede; Yeşilvadi Köyü, 219 parsel yeşil alan olarak planlandığı, parselde 50 yıldır tarım yapılmadığı, köy içine tanınan imar hakkının bu parselede uygulanabilmesi talep edilmektedir.
 
Söz konusu 219 sayılı parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli planda Tarımsal Niteliği Korunacak Alan lejantında kalmaktadır. Bahse konu itiraz, kurum görüşleri doğrultusunda onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
8.      20.05.2014 tarih ve 165549 sayılı dilekçede; Yeşilvadi Köyü, 218 parsel tarla durumunda değerlendirilmekte olduğu, mevcutta tarıma uygun olmadığı, mağduriyetin giderilmesi talep edilmiştir.
 
Söz konusu 218 sayılı parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli planda Tarımsal Niteliği Korunacak Alan lejantında kalmaktadır. Bahse konu itiraz, kurum görüşleri doğrultusunda onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
9.      13.05.2014 tarih ve 165165 sayılı dilekçede; Yeşilvadi Köyü 26 parselin bir bölümü dini tesis olarak planlanmış olduğu, köyde mevcut cami bulunduğu, mağduriyetin giderilmesi talep edilmiştir.
 
Bahse konu itiraz ek bilgi paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde uygun görülmüştür.
 
10. 25.04.2014 tarih ve 164260 sayılı dilekçede; Yeşilvadi Köyü 27 parselin bir kısmı dini tesis alanı olarak planlanmış olduğu, parselin eski fonksiyonuna dönüştürülmesi mağduriyetin giderilmesi talep edilmiştir.
 
Bahse konu itiraz ek bilgi paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde uygun görülmüştür.
 
11. 25.04.2014 tarih ve 164260 sayılı dilekçede; Yeşilvadi Köyü 234 parsele ormanla ihtilaflı lejantı konulduğu, ihtilafın giderilmesi talep edilmektedir.
 
Söz konusu 234 parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli planda Kırsal Nit. Kor. Alan ile bir kısmı Oİ. Alan içerisinde kalmaktadır. Bahse konu ihtilafa yönelik İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü kararı alınarak itirazın giderilmesi ve bu konuda plan itirazında ilişkin bir husus olmadığı tespit edilmiştir.
 
12. 25.04.2014 tarih ve 164259 sayılı dilekçede; Yeşilvadi Köyü 225 parselin park alanı olarak planlanmış olduğu, park alanının konut alanına çevrilmesi talep edilmiştir.
 
Bahse konu itiraz İSKİ Genel Müdürlüğünden kurum görüşü alındıktan sonra değerlendirilecektir.
 
13. 02.05.2014 tarih ve 164573 sayılı dilekçede; Yeşilvadi Köyü 286-287-288 parsellerin planda fonksiyonunun orman olduğu, konut olarak değiştirilmesi talep edilmiştir.
 
Bahse konu itiraz ek bilgi paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde uygun görülmüştür.
 
14. 02.05.2014 tarih ve 164547 sayılı dilekçede; Yeşilvadi Köyü 332 parselin kendilerine ait olduğu, 333 parselin melen boru hattı sonrasında oluşturulduğu, bu parselin istimlak edildiği ve arsa üzerinde yeni oluşan bir parsel bulunduğu ve bu yeni oluşan 333 parsele itiraz edilmektedir.
 
İtiraza konu olan 333 parselin Melen boru hattı sınırları içerisinde kaldığı, ayrıca plan itirazında ilişkin bir husus olmadığı tespit edilmiştir.
 
15. 02.05.2014 tarih ve 164589 sayılı dilekçede; Yeşilvadi Köyü 289-290 parseller 1/1000 ölç. U.i.planında orman alanı olarak görüldüğü, orman işl. müd. orman dışında kaldığından bahisle, 1/5000 ölç. planda ağaçlandırılacak alan olduğu ve 1/1000 ölç. planda aynı fonksiyonun işlenmesi talep edilmiştir.
 
Bahse konu itiraz ek bilgi paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde uygun görülmüştür.
 
16. 05.05.2014 tarih ve 164688 sayılı dilekçede; Yeşilvadi Köyü 26 parselin bir bölümü dini tesis olarak planlanmış olduğu, köyde mevcutta cami bulunduğu, mağduriyetin giderilmesi, talep edilmiştir.
 
Bahse konu itiraz ek bilgi paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde uygun görülmüştür.
 
17. 05.05.2014 tarih ve 164689 sayılı dilekçede; Yeşilvadi Köyü 156 parselin etrafından 3 ayrı yol geçtiği, parselin ortasından geçen yolun hissedarları mağdur etmekte olduğu, parseli 2'ye bölen yolun kaldırılması, talep edilmiştir.
 
Bahse konu itiraz ulaşım kademelenmesi ve kurgusunu bozucu nitelikte olduğu için uygun görülmemiştir.
 
18. 13.05.2014 tarih ve 165164 sayılı dilekçede; Yeşilvadi Köyü 156 parselin etrafından 3 ayrı yol geçtiği, parselin ortasından geçen yolun hissedarları mağdur etmekte olduğu, parseli 2'ye bölen yolun kaldırılması, talep edilmektedir.
 
Bahse konu itiraz ulaşım kademelenmesi ve kurgusunu bozucu nitelikte olduğu için uygun görülmemiştir.
 
19. 16.05.2014 tarih ve 165422 sayılı dilekçede; Yeşilvadi Köyü, 151 parselin 100 metre dere koruma bandı içerisinde kaldığı, bandın düşürülmesi ve parselin yanında bulunan mevcut yolun koruma bandından geçirilmesi talep edilmektedir.
 
151 parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planında 100 m. Dere bandı koruma bandı içerisinde ve tarım alanı olarak planlanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında bir kısım yol ve 0.35 emsal ile meskun konut alanı olarak planlanmıştır. İtiraz konusu yolun güzergâhının değiştirilmesi, planlanan ulaşım sistemini bozucu nitelikte olduğu için uygun görülmemiştir. 
 
20. 15.05.2014 tarih ve 165335 sayılı dilekçede; Yeşilvadi Köyü, 234 parsele ormanla ihtilaflı lejantı konulduğu, ihtilafın giderilmesi talep edilmiştir.
 
Söz konusu 234 parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli planda Kırsal Nit. Kor. Alan ile bir kısmı Oİ. Alan içerisinde kalmaktadır. Bahse konu ihtilafa yönelik İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü kararı alınarak itirazın giderilmesi ve bu konuda plan itirazında ilişkin bir husus olmadığı tespit edilmiştir.
 
21. 15.05.2014 tarih ve 165336 sayılı dilekçede; Yeşilvadi Köyü, 26 parselin dere koruma bandında kaldığı ve bir kısmının dini tesis alanı olarak planlandığı, koruma bandının 10 m'ye indirilmesi, dini tesis alanının kaldırılması talep edilmiştir.
 
Bahse konu itiraz ek bilgi paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde uygun görülmüştür.
 
22. 16.05.2014 tarih ve 165421 sayılı dilekçede; Yeşilvadi Köyü, 231 parselin ormanla ihtilaflı alanda kaldığı, mağduriyetin giderilmesi talep edilmiştir.
 
Söz konusu 231 parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli planda Kırsal Nit. Kor. Alan ile bir kısmı Oİ. Alan içerisinde kalmaktadır. Bahse konu ihtilafa yönelik İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü kararı alınarak itirazın giderilmesi ve bu konuda plan itirazında ilişkin bir husus olmadığı tespit edilmiştir.
 
23. 14.05.2014 tarih ve 165310 sayılı dilekçede; Yeşilvadi Köyü, 232 parselin ormanla ihtilaflı alanda kaldığı, oluşan mağduriyetin giderilmesi,talep edilmiştir.
 
Söz konusu 232 parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli planda Kırsal Nit. Kor. Alan ile bir kısmı Oİ. Alan içerisinde kalmaktadır. Bahse konu ihtilafa yönelik İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü kararı alınarak itirazın giderilmesi ve bu konuda plan itirazında ilişkin bir husus olmadığı tespit edilmiştir.
 
24. 15.05.2014 tarih ve 165362 sayılı dilekçede; Yeşilvadi Köyü, 230 parselin ormanla ihtilaflı alanda kaldığı, oluşan mağduriyetin giderilmesi, talep edilmiştir. 
 
Söz konusu 230 parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli planda Kırsal Nit. Kor. Alan ile bir kısmı Oİ. Alan içerisinde kalmaktadır. Bahse konu ihtilafa yönelik İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü kararı alınarak itirazın giderilmesi ve bu konuda plan itirazında ilişkin bir husus olmadığı tespit edilmiştir.
 
25. 15.05.2014 tarih ve 165334 sayılı dilekçede; Yeşilvadi Köyü, 214 parselin ne tarım ne kamu yararına yeşil alan için uygun olmadığı, mağduriyetin giderilmesi ve konut alanına alınması, talep edilmiştir.
 
İtiraza konusu 214 sayılı parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli planda Tarımsal Niteliği Korunacak Alan lejantında kalmaktadır. Bahse konu itiraz, kurum görüşleri doğrultusunda onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
26. 15.05.2014 tarih ve 165333 sayılı dilekçede; Yeşilvadi Köyü, 41 parselin ortasından şev-dere geçtiği, durumun doğru olmadığı, mağduriyetin giderilmesi talep edilmiştir.
 
Bahse konu itiraz İSKİ Genel Müdürlüğünden kurum görüşü alındıktan sonra değerlendirilecektir.
 
27. 16.05.2014 tarih ve 165437 sayılı dilekçede; Yeşilvadi Köyü muhtarının, köy sınırları içerisinde 100 m. genişliğindeki koruma bandının mağduriyet oluşturduğu, bandın 10 m'ye düşürülmesi, talep edilmiştir.
 
Bahse konu itiraz İSKİ Genel Müdürlüğünden kurum görüşü alındıktan sonra değerlendirilecektir.
 
28. 16.05.2014 tarih ve 165436 sayılı dilekçede; Yeşilvadi Köyü köy sınırları içerisinde 100 m koruma bandının içerisinde kalan alanların tarımsal nit. kor. alan olduğu ve bu durumun köy sakinlerine mağduriyet oluşturduğu, bandın 10 m'ye düşürülmesi,talep edilmiştir.
 
Bahse konu itiraz İSKİ Genel Müdürlüğünden kurum görüşü alındıktan sonra değerlendirilecektir.
 
29.   16.05.2014 tarih ve 165436 sayılı dilekçede; Yeşilvadi Köyü 161 ve 223 parseller 1/5000 ölçkeli nazım imar planında Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı iken, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Tarımsal Niteliği Korunacak alan olarak planlandığı, parsellerin 1/5000 plandaki gibi Tarımsal Nitelikli Turizm alanına alınması talep edilmiştir.
 
İtiraza konu 161 ve 223 parseller 1/5000 ölçekli nazım imar planında Tarım Alanı olarak planlanmış olup, 1/5000 ölç. N.i. planına esaslarına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli planda Tarımsal Niteliği korunacak alan olarak onaylanmıştır. Parseller Üvezli Köyü sınırları içerisinde bulunmakta olup, Bahse konu itiraz, kurum görüşleri doğrultusunda onaylanan 1/1000 Ölçekli Uyg. İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
30. 16.05.2014 tarih ve 165440 sayılı dilekçede; Yeşilvadi Köyü, 247 parselin 100 metrelik koruma bandı içerisinde kaldığı, bandın 10 m 'ye düşürülmesi, talep edilmiştir.Bahse konu itiraz İSKİ Genel Müdürlüğünden kurum görüşü alındıktan sonra değerlendirilecektir.
 
31. 16.05.2014 tarih ve 165439 sayılı dilekçede; Yeşilvadi Köyü, 76 - 80 parseller arasından başlayıp, 81-85 parselin kuzeyinden geçen yeni yolun iptali, talep edilmiştir.
 
Bahse konu itiraz ulaşım kademelenmesi ve kurgusunu bozucu nitelikte olduğu için uygun görülmemiştir.
 
32. 16.05.2014 tarih ve 165473 sayılı dilekçede; Yeşilvadi Köyü, 154 parselin yapı yasaklı alanda kaldığı, parselin imar hakkının verilmesi, talep edilmiştir.
 
Söz konusu 363 sayılı parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli planda Tarımsal Niteliği Korunacak Alan lejantında kalmaktadır. Bahse konu itiraz, kurum görüşleri doğrultusunda onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
33. 16.05.2014 tarih ve 165417 sayılı dilekçede; Yeşilvadi Köyü, 227-228 parsel ormanla ihtilaflı alan içerisinde kaldığı, mağduriyetin giderilmesi, talep edilmiştir.
 
Söz konusu 227-228 parseller 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli planda Kırsal Nit. Kor. Alan ile bir kısmı Oİ. Alan içerisinde kalmaktadır. Bahse konu ihtilafa yönelik İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü kararı alınarak itirazın giderilmesi ve bu konuda plan itirazında ilişkin bir husus olmadığı tespit edilmiştir.
 
34. 16.05.2014 tarih ve 165418 sayılı dilekçede; Yeşilvadi Köyü, 343 parsel 100 metre dere koruma bandı sınırı dışında kaldığı, karşı konumda bulunan 29-30-31 parsellere verilen düşük yoğunluğun, 343 parselede verilmesi,talep edilmiştir.
 
İtiraza konu 343 parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planında Tarım Alanı olarak planlanmış olup, 1/5000 ölç. N.i. planına esaslarına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli planında Tarımsal Niteliği korunacak alan olarak onaylanmıştır. Bahse konu itiraz, kurum görüşleri doğrultusunda onaylanan 1/1000 Ölçekli Uyg. İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
35. 16.05.2014 tarih ve 165413 sayılı dilekçede; Yeşilvadi Köyü, 40 parselin konut alanı lejandında kaldığı, fakat mevcutta benzin istasyonu ve ev bulunduğu, parselin “A” lejandına alınması, talep edilmiştir.
 
İtiraza konu 40 parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planında Akaryakıt Tesisi olarak planlanmış olup, 1/5000 ölç. N.i. planına esaslarına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli planında Meskun Konut Alanı olarak onaylanmıştır. Bahse konu itiraz, kurum görüşleri doğrultusunda onaylanan 1/1000 Ölçekli Uyg. İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
36. 15.05.2014 tarih ve 165432 sayılı dilekçede; Yeşilvadi Köyü, 234 parselin ormanla ihtilaflı alanda kaldığı, oluşan mağduriyetin giderilmesi, talep edilmiştir.
 
Söz konusu 234 parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli planda Kırsal Nit. Kor. Alan ile bir kısmı Oİ. Alan içerisinde kalmaktadır. Bahse konu ihtilafa yönelik İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü kararı alınarak itirazın giderilmesi ve bu konuda plan itirazında ilişkin bir husus olmadığı tespit edilmiştir.
 
37. 16.05.2014 tarih ve 165420 sayılı dilekçede; Yeşilvadi Köyü, 40 parseldeki 20 metrelik koruma bandının yerinde tespit edilmesi talep edilmiştir.
 
Bahse konu itiraz İSKİ Genel Müdürlüğünden kurum görüşü alındıktan sonra değerlendirilecektir.
 
Rapor, İmar Komisyonu Başkanlığımızca incelenip karara bağlanılması üzerine havale olunmuştur.
 
KOMİSYON GÖRÜŞÜ
 
            Şile İlçesi, 1/1000 ölçekli Yeşilvadi Mah. Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar incelenmiş olup 1,2,9,10,13,15,16 ve 21 numaralı itirazlarla ilgili olarak Plan ve Proje Müdürlüğünün hazırlamış olduğu bilgi paftaları doğrultusunda 1/1000 ölçekli planda düzenleme yapılması, 12,26,27,28,30 ve 37 numaralı itirazlarla ilgili olarak ilgili kurumdan görüş alındıktan sonra değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iade edilmesi, bunun dışında kalan konularda meri 1/1000 ölçekli plan hükümlerinin korunması komisyonumuzca uygun görülmüştür.
 
Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 02/12/2014”
 
KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;
 
Şile Belediye Meclisinin 2014 yılı Aralık ayı toplantısının ikinci birleşiminde,
 
Oy birliğiyle karar verildi.
Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.