ŞILE Hava Durumu

İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge

İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 


İçişler Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi çeşitli amaçlarla derneklerin faaliyetlerini desteklemektedir. 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan ve 03.07.2006 tarihli ve 2006/10656 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dernek, Vakıf, Birlik Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan, “İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge” çerçevesinde, dernekler ile derneklerin kurduğu federasyon ve konfederasyonlara proje yardımı yapılabilmektedir.  
2022 yılı proje başvuruları 18 Şubat 2022 tarihinde başladı.
2022 yılı için desteklenecek proje konuları, Bakanlıkça şu şekilde belirlenmiştir:
•    Sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin arttırılması,
•    Kamu-STK işbirliği ve katılımcılığın arttırılması,
•    İnsan hakları ve demokrasi,
•    Şehit yakınları ve gazilerin desteklenmesi,
•    Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele,
•    Afet bilinci,
•    Trafik bilinci,
•    Kadın hakları, aile değerlerinin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi,
•    Toplumsal dayanışmanın desteklenmesi,
•    İstihdamın arttırılması,
•    Engelliler ve sosyal risk altındaki grupların desteklenmesi,
•    Eğitim, kültür, sağlık ve spor,
•    Tarihi ve kültürel değerlerin korunması,
•    Hayvan hakları

Proje başvuruları, https://sso.dernekler.gov.tr/ adresinde yer alan Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden elektronik olarak yapılmaktadır. Program kapsamında desteklenecek proje konuları, desteğin miktarı ve kapsamı, kimlerin başvurabileceği, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı konuları ile ilgili detaylar aşağıdaki linkte yer alan başvuru rehberinde açıklanmıştır. 
Detaylı bilgi için : https://www.siviltoplum.gov.tr/proje-destek-sistemi-prodes 
 

ŞİLE BELEDİYESİ

BENZER İÇERİKLER

Onay kodu gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Sorry, we have a problem while sending e-mail. Please try later.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Please, enter code we send you.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Please select at least one notification channel.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
This email address already registered. Please, try other e-mail adress.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Please enter mandatory fields.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz. Please fill al required values.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Thank you, your your process is done.
Onay kodunu yanlış girdiniz. Please enter right code that we send you.