444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

26.09.2016 t.t.li 1/1000 Ölçekli Şile Karabeyli Köyü Uygulama İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazlar

Karar No: 2017 / 20
Duyuru Tarihi: 14.03.2017

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No         : 2017/20

Karar Tarihi    : 09/03/2017

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

           

TEKLİFİN ÖZÜ: 26.09.2016 t.t.li 1/1000 Ölçekli Şile Karabeyli Köyü Uygulama İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazlar.

 

RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

06.03.2017 tarihli Mart Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

            KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje Müdürü Mehmet Fehim YEŞİLBAŞ tarafından Mart Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMI’NA

 

İlgi      (a) Şile Belediye Meclisi’nin 08.04.2016 gün ve 2016/50 sayılı kararı.

(b) Şile Belediye Başkanlığı’nın 13.05.2016 tarihli 205856 sayılı yazısı.

(c) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı – İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı –

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün BN:6391 İBB:227309 ve

91442078-310.01.02/2016/12446 sayılı yazısı.

(d) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.09.2016 gün ve 1533 sayılı Kararı.

(e) Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 11.01.2017 tarihli 2017/06 sayılı yazısı.

(f) Şile Belediyesi – İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.02.2017 tarihli

2017/06 sayılı yazısı.

(g) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 221886, 221883 sayı numarası ile

kayıtlı vatandaş itiraz dilekçeleri (2 Adet).

       

            Şile Belediye Meclisi’nin İlgi-a kararı ile uygun görülen UİP-15712,1 PİN Numaralı 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Karabeyli Köyü Uygulama İmar Planı Değişikliği, 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. Maddelerine göre İlgi-b yazı ve ekleriyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletilmiştir.

           Bahsi geçen UİP-15712,1 PİN Numaralı 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Karabeyli Köyü Uygulama İmar Planı Değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin İlgi-d kararı ile tadilen uygun bulunarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 26.09.2016 tasdik tarihinde onaylanmıştır.

           Bahsi geçen 17.01.2014 t.t.’li 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Karabeyli Köyü Uygulama İmar Planına yapılan itirazlara ilişkin 26.09.2016 t.t’li Plan Değişikliği İlgi-c yazı ile Müdürlüğümüze iletilen paftalar, 17.01.2017 tarihinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca bir ay süreyle İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.

 

          17.01.2017-15.02.2017 tarihleri arasında kalan 26.09.2016 tasdik tarihli UİP-15712,1 PİN Numaralı 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Karabeyli Köyü Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne yapılan itirazlar;

            İTİRAZ KONULARI VE DEĞERLENDİRME

  1. 14.02.2017 tarih 221886 sayılı dilekçe ve 13.02.2016 tarih 221883 sayılı dilekçede; Karabeyli Mahallesi 178-177 parsel sayılı taşınmazların arasından geçen yolun kendilerine mağduriyet yaşatacağından bahisle; mevcut yolun dilekçeler ekinde sunulan krokiye uygun olarak değiştirilmesi talep edilmiştir.

 

             Söz konusu 177-178 parsel sayılı taşınmazların itirazına yönelik olarak; 26.09.2016 tasdik tarihli UİP-15712,1 PİN Numaralı 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Karabeyli Köyü Uygulama İmar Planı Değişikliği’nde, Müdürlüğümüzce hazırlanan EK Bilgi Paftasında gösterildiği şekilde düzenleme yapılması hususunun uygun olacağı değerlendirilmiştir.

 

             26.09.2016 tasdik tarihli UİP-15712,1 PİN Numaralı 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Karabeyli Köyü Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne askı süresi içerisinde yapılan itirazların; Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık oluru, genelge, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Belediye Meclisine havalesi onayınıza arz olunur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

26.09.2016 tasdik tarihli UİP-15712,1 PİN Numaralı 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Karabeyli Köyü Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne askı süresi içerisinde, 14.02.2017 tarih 221886 sayılı şahıs dilekçesi ve 13.02.2016 tarih 221883 sayılı şahıs dilekçesi ile yapılan itirazlar incelenmiş olup; ek bilgi paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde uygun görülmüştür.

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 08/03/2017

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2017 yılı Mart ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliğiyle karar verildi.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.