444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Yetki Verilmesi

Karar No: 2017 / 52
Duyuru Tarihi: 06.07.2017

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Karar No         : 2017 /52

Karar Tarihi    : 03/07/2017

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

TEKLİFİN ÖZÜ : Yetki Verilmesi.

 

TALEP: Bu konuda Fen İşler Müdürü Raşit ENÖNÜ’nün hazırladığı  rapor okundu.

 

RAPOR:

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

            İlgi: İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 16.06.2017 tarih ve 942 sayılı Meclis yazısı.

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesince; 5216 sayılı Kanununun 27. Maddesine göre İlçe Belediyelerine Mali ve Ayni yardımda buluna bilmekte, 5393 sayılı Kanununun 75. Maddesine göre İlçe Belediyeleri ile de ortak proje çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 16.06.2017 tarih ve 942 sayılı Meclis kararı ile ilçe Belediyelerine yapım, bakım, onarım ve yeşil alan düzenleme çalışmaları hususunda İlçemize yapılacak olan 4.276.194,25TL(Dörtmilyonikiyüzyetmişaltıbinyüzdoksandörtlira TL yirmibeş Kr.) şartlı yardımın Büyükşehir Belediyesince sağlanması ve Belediye başkanı Mimar Can TABAKOĞLU’na konuyla alakalı yetki verilmesi hususunda karar alınmak üzere Meclise havalesini arz ederim.

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 16/06/2017  tarih ve 942 sayılı Meclis Kararı ile ilçe belediyelerine yapım, bakım, onarım ve yeşil alan düzenleme çalışmaları hususunda ilçemize yapılacak olan 4.276.194,25 TL’lik (Dörtmilyonikiyüzyetmişaltıbinyüzdoksandörtlira TL yirmibeş Kr.)   şartlı yardımın Büyükşehir Belediyesince sağlanması için Belediye Başkanı Mimar Can TABAKOĞLU’na yetki verilmesi;

 

Şile Belediye Meclisinin 2017 yılı Temmuz ayı toplantısının birinci birleşiminde,

 

Oy birliğiyle karar verildi.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.