444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Şile İlçesi Değirmençayırı Köyü Uygulama İmar Planı Değişikliği.

Karar No: 2017 / 57
Duyuru Tarihi: 12.07.2017

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No         : 2017/57

Karar Tarihi    : 07/07/2017

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

            TEKLİFİN ÖZÜ:  Şile İlçesi Değirmençayırı Köyü Uygulama İmar Planı Değişikliği.

RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

03.07.2017 tarihli Temmuz Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

            KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje Müdürü Mehmet Fehim YEŞİLBAŞ  tarafından Temmuz Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

İlgi:   a) T.C. İstanbul Valiliği – İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün

     05/04/2017 tarihli 60319257-235.06.01[235.06.01]-E.822479 sayılı yazısı.

b) İBB Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 10.03.2017 tarihli ve

     91442078-310.01.02/2017/681 BN:1351 İBB:47792 sayılı yazısı.                                                       

c) T.C. İstanbul Valiliği – İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından İBB ve

     Şile Belediye Başkanlığına yazılan 09/01/2015 tarihli 181424-3457 sayılı yazı.

 

            İlgi-a yazıda;  İlgi-b yazı ile 17/01/2014 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Değirmençayırı Köyü Uygulama İmar Planına askı süresince ilgililerince yapılan itirazlar doğrultusunda Şile Belediye Meclisinin 09/03/2016 gün ve 2016/31 sayılı kararı ile uygun görülerek hazırlanan UİP-12784,1 PİN Numaralı 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Değirmençayırı Köyü Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına gönderildiği, teklifin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23/09/2016 gün ve 1604 sayılı kararı ve 11/01/2017 gün 43 sayılı kararı ile tadilen uygun görülerek, İstanbul Büyükşehir Başkanlığınca 13/01/2017 tarihinde onandığı ve askı işlemlerinin Şile Belediye Başkanlığınca yürütülmekte olduğunun bildirildiği belirtilmiştir.

İlgi-a yazıda; İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve Şile Belediye Başkanlığına yazılan İlgi-c yazıdaki Kurum görüşlerinin geçerliliğini koruduğu ifade edilmiştir.

İlgi-a yazıda; İlgi (b) yazının ekindeki paftaların incelendiğinden bahisle; ilgi (c) yazıya göre tarımsal niteliği korunacak alanda kalan; 686-687-692-695-696-697-698-699-700-701-702 parsellerin yeni yol olarak, turizm alanı olarak planlandığı, tarım arazisi vasfı verilen parsellerin (Ör: 692parsel ve 699 parselin bir kısmı ) tarım dışı kullanım amaçlı planlandığının görüldüğü; 19/07/2005 tarihli ve 25880 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 25. Maddesi ile 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi "Tarım arazileri. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunundu belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılmak üzere plânlanamaz." hükmü gereği verilen ilgi (c) kurum görüşü doğrultusunda düzeltilmesi gerektiği;

 

İlgi (b) yazı ekinde gönderilen paftaların incelendiği ve ilgi (c) kurum görüşü ile uyuşmadığının tespit edildiği;

ifade edilmiş ve UİP-12784,1 PİN Numaralı 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Değirmençayırı Köyü Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kurum görüşleri doğrultusunda düzeltilmesi talep edilmiştir.

 

İlgi yazılar ekte sunulmuş olup;  yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre değerlendirilerek karar almak üzere Belediye Meclisine havalesi onayınıza arz olunur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Değirmençayırı Köyü Uygulama İmar Planı Değişikliğine İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan itiraz incelenmiş olup; UİP-12784,1 PİN Numaralı İmar Planının “Kamu Yararı” kapsamında hazırlanmış olması ve yapılan itirazın plan bütünlüğüne aykırılık teşkil etmesi itibariyle uygun görülmemiştir.

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 05/07/2017

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2017 yılı Temmuz ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliğiyle karar verildi.

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.