444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Sortullu Mahallesi Sokak İsmi Verilmesi

Karar No : 2018 / 08
Duyuru Tarihi: 11.01.2018

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No         : 2018/08

Karar Tarihi   : 05/01/2018

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

TEKLİFİN ÖZÜ: Sortullu Mahallesi Sokak İsmi Verilmesi.

 

RAPOR:  Harita ve Numarataj Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

02.01.2018 tarihli Ocak Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından Harita ve Numaraj Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

KONUNUN ÖZÜ: İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet ÇETİN tarafından Ocak Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMI’NA

 

İLGİ:01.12.2017 tarih ve 238289 sayılı Recep Saitoğlu vk. Meryem Aytek imzalı dilekçe.

 

            “Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik” in 31.07.2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olması hasebi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/g maddesi gereğince; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmekle Büyükşehir Belediyesi’ne görev, yetki ve sorumluluk verilmiştir.  Binaların numaralandırılması, numaralandırılan binalara ait adreslerin ulusal adres veri tabanına işlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla da, 5490 sayılı “nüfus hizmetleri kanununun” 69. maddesine istinaden” girmiştir denilmektedir.

           

İlgi tarih ve sayılı dilekçe ile Sortullu Mahallesi 284 parsel sayılı taşınmaz önünden geçmekte olan imar yolunun sokak ismi olmadığı tarafımıza bildirilmiş olup, sokak isminin verilmesi ve adres kayıt sisteminde oluşturulması istenilmektedir.

 

            İlgilisinin dilekçesi gereği yapılan inceleme ve tetkikler neticesinde yukarıda adı geçen parsel sayılı taşınmaz önünden geçen imar yolu ile birlikte 17.01.2014 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiş olan 1 / 1000 ölçekli Sortullu Köyü Uygulama İmar Planında oluşturulmuş olan imar yollarının bir çoğuna isim verilmediği, mevcut bulunan yolların akslarında değişiklikler olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple;

 

1 - 16.12.2010 tarih ve 2781 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı eki numarataj paftasında Ocak Sokak olarak isimlendirilmiş yolun aksının uzatılması,

 

2 - 16.12.2010 tarih ve 2781 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı eki numarataj paftasında Sortullu Caddesi olarak isimlendirilmiş yolun aksının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre revize edilmesi,

 

3 - 16.12.2010 tarih ve 2781 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı eki numarataj paftasında Yeşilkır Sokak olarak isimlendirilmiş yolun aksının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre revize edilmesi,

 

4 - İSİMSİZ-1 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

5 - İSİMSİZ-2 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

6 - İSİMSİZ-3 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

7 - İSİMSİZ-4 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

8 - İSİMSİZ-5 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

9 - İSİMSİZ-6 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

10 - İSİMSİZ-7 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

11 - İSİMSİZ-8 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

12 - İSİMSİZ-9 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

13 - İSİMSİZ-10 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

14 - İSİMSİZ-11 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

15 - İSİMSİZ-12 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

16 - İSİMSİZ-13 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

17 - İSİMSİZ-14 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

18 - İSİMSİZ-15 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

19 - İSİMSİZ-16 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

20 - İSİMSİZ-17 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

21 - İSİMSİZ-18 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

22 - İSİMSİZ-19 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

23 - İSİMSİZ-20 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

24 - İSİMSİZ-21 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

      İlgilisinin talebinin değerlendirilmesi ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmek üzere yol aksının uzatılması, yol aksının revize edilmesi ve isimsiz imar yollarına isim verilmesi konularının Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması hususunu arz ederim.

 

                                                                  

 

          KOMİSYON GÖRÜŞÜ

        

          Komisyonumuzca yapılmış olan incelemeler neticesinde;

 

1 - 16.12.2010 tarih ve 2781 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı eki numarataj paftasında Ocak Sokak olarak isimlendirilmiş yolun aksının uzatılması,

 

2 - 16.12.2010 tarih ve 2781 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı eki numarataj paftasında Sortullu Caddesi olarak isimlendirilmiş yolun aksının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına  göre revize edilmesi,

 

3 - 16.12.2010 tarih ve 2781 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı eki numarataj paftasında Yeşilkır Sokak olarak isimlendirilmiş yolun aksının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre revize edilmesi,

 

4 - İSİMSİZ-1 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Bağyeri Sokak ismi verilmesi,

 

5 - İSİMSİZ-2 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Bağyolu Sokak ismi verilmesi,

 

6 - İSİMSİZ-3 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Bağyeli Sokak ismi verilmesi,

 

7 - İSİMSİZ-4 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Bağiçi Sokak ismi verilmesi,

 

8 - İSİMSİZ-5 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Köygözü Sokak ismi verilmesi,

 

9 - İSİMSİZ-6 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Köygözü Altı Sokak ismi verilmesi,

 

10 - İSİMSİZ-7 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Harman Altı Sokak ismi verilmesi,

 

11 - İSİMSİZ-8 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Harman Yanı Sokak ismi verilmesi,

 

12 - İSİMSİZ-9 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Harman Yolu Sokak ismi verilmesi,

 

13 - İSİMSİZ-10 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Pınar Yanı Sokak ismi verilmesi,

 

14 - İSİMSİZ-11 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Pınar Başı Sokak ismi verilmesi,

 

15 - İSİMSİZ-12 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Kayalık Sokak ismi verilmesi,

 

16 - İSİMSİZ-13 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Kayalık Altı Sokak ismi verilmesi,

 

17 - İSİMSİZ-14 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Yeşil Çayır Sokak ismi verilmesi,

 

18 - İSİMSİZ-15 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Değirmen Kuyusu Sokak ismi verilmesi,

 

19 - İSİMSİZ-16 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Dere Yanı Sokak ismi verilmesi,

 

20 - İSİMSİZ-17 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Büyük Kestanelik Sokak ismi verilmesi,

 

21 - İSİMSİZ-18 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Kum Ocağı Sokak ismi verilmesi,

 

22 - İSİMSİZ-19 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Postahane Sokak ismi verilmesi,

 

23 - İSİMSİZ-20 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Kocabayır Sokak ismi verilmesi,

 

24 - İSİMSİZ-21 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Karabacak Bağı Sokak ismi verilmesi,

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur.03/01/2018

 

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2018 yılı Ocak ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.