444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Osmanköy Mahallesi Sokak İsmi Verilmesi

Karar No : 2018 / 09
Duyuru Tarihi: 11.01.2018

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No         : 2018/09

Karar Tarihi   : 05/01/2018

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

TEKLİFİN ÖZÜ: Osmanköy Mahallesi Sokak İsmi Verilmesi.

 

RAPOR:  Harita ve Numarataj Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

02.01.2018 tarihli Ocak Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından Harita ve Numaraj Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

KONUNUN ÖZÜ: İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet ÇETİN tarafından Ocak Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

İLGİ:03.10.2017 tarih ve 234890 sayılı Mehmet Ali KORKMAZ imzalı dilekçe.

 

            “Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik” in 31.07.2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olması hasebi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/g maddesi gereğince; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmekle Büyükşehir Belediyesi’ne görev, yetki ve sorumluluk verilmiştir.  Binaların numaralandırılması, numaralandırılan binalara ait adreslerin ulusal adres veri tabanına işlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla da, 5490 sayılı “nüfus hizmetleri kanununun” 69. maddesine istinaden” girmiştir denilmektedir.

           

İlgi tarih ve sayılı dilekçe ile Osmanköy Mahallesi 120 ada 1 parsel sayılı taşınmaz önünden geçmekte olan imar yolunun sokak ismi olmadığı tarafımıza bildirilmiş olup, sokak isminin verilmesi ve adres kayıt sisteminde oluşturulması istenilmektedir.

 

            İlgilisinin dilekçesi gereği yapılan inceleme ve tetkikler neticesinde yukarıda adı geçen parsel sayılı taşınmaz önünden geçen imar yolu ile birlikte 17.01.2014 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiş olan 1 / 1000 ölçekli Osmanköy Köyü Uygulama İmar Planında oluşturulmuş olan imar yollarının bir çoğuna isim verilmediği, mevcut bulunan yolların akslarında değişiklikler olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple;

 

1 - 16.12.2010 tarih ve 2781 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı eki numarataj paftasında Esentepe Caddesi olarak isimlendirilmiş yolun aksının uzatılması,

 

2 - 16.12.2010 tarih ve 2781 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı eki numarataj paftasında Osmanköy Caddesi olarak isimlendirilmiş yolun aksının uzatılması ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre revize edilmesi,

 

3 - İSİMSİZ-1 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

4 - İSİMSİZ-2 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

5 - İSİMSİZ-3 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

6 - İSİMSİZ-4 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

7 - İSİMSİZ-5 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

8 - İSİMSİZ-6 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

9 - İSİMSİZ-7 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

10 - İSİMSİZ-8 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

11 - İSİMSİZ-9 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

12 - İSİMSİZ-10 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

13 - İSİMSİZ-11 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

14 - İSİMSİZ-12 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

15 - İSİMSİZ-13 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

16 - İSİMSİZ-14 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

17 - İSİMSİZ-15 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

18 - İSİMSİZ-16 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

19 - İSİMSİZ-17 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

20 - İSİMSİZ-18 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

21 - İSİMSİZ-19 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

22 - İSİMSİZ-20 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

23 - İSİMSİZ-21 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

24 - İSİMSİZ-22 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

25 - İSİMSİZ-23 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

26 - İSİMSİZ-24 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

27 - İSİMSİZ-25 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

28 - İSİMSİZ-26 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

29 -  İSİMSİZ-27 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

                                                                 

      İlgilisinin talebinin değerlendirilmesi ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmek üzere yol aksının uzatılması, yol aksının revize edilmesi ve isimsiz imar yollarına isim verilmesi konularının Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması hususunu arz ederim.

 

          KOMİSYON GÖRÜŞÜ

        

          Komisyonumuzca yapılmış olan incelemeler neticesinde;

 

1 - 16.12.2010 tarih ve 2781 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı eki numarataj paftasında Esentepe Caddesi olarak isimlendirilmiş yolun aksının uzatılması,

 

2 - 16.12.2010 tarih ve 2781 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı eki numarataj paftasında Osmanköy Caddesi olarak isimlendirilmiş yolun aksının uzatılması ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına  göre revize edilmesi,

 

3 - İSİMSİZ-1 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Osmancık Sokak ismi verilmesi,

 

4 - İSİMSİZ-2 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Ertuğrul Bey Sokak ismi verilmesi,

 

5 - İSİMSİZ-3 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Gökdere Sokak ismi verilmesi,

 

6 - İSİMSİZ-4 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Hayme Ana Sokak ismi verilmesi,

 

7 - İSİMSİZ-5 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Bamsı Sokak ismi verilmesi,

 

8 - İSİMSİZ-6 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Turgut Alp Sokak ismi verilmesi,

 

9 - İSİMSİZ-7 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Candar Bey Sokak ismi verilmesi,

 

10 - İSİMSİZ-8 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Gündüz Alp Sokak ismi verilmesi,

 

11 - İSİMSİZ-9 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Asırlık Sokak ismi verilmesi,

 

12 - İSİMSİZ-10 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Köy Konağı Sokak ismi verilmesi,

 

13 - İSİMSİZ-11 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Cami Üstü Sokak ismi verilmesi,

 

14 - İSİMSİZ-12 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Gökçayır Sokak ismi verilmesi,

 

15 - İSİMSİZ-13 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Gökçalı Sokak ismi verilmesi,

 

16 - İSİMSİZ-14 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Halime Hatun Sokak ismi verilmesi,

 

17 - İSİMSİZ-15 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Kutluca Sokak ismi verilmesi,

                                                                  

18 - İSİMSİZ-16 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Aslıcan Sokak ismi verilmesi,

 

19 - İSİMSİZ-17 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Artuk Bey Sokak ismi verilmesi,

 

20 - İSİMSİZ-18 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Esenyalı Sokak ismi verilmesi,

 

21 - İSİMSİZ-19 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Esenyurt Sokak ismi verilmesi,

 

22 - İSİMSİZ-20 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Gökçay Sokak ismi verilmesi,

 

23 - İSİMSİZ-21 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Diriliş Sokak ismi verilmesi,

 

24 - İSİMSİZ-22 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Gökalp Sokak ismi verilmesi,

 

25 - İSİMSİZ-23 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Akçaağaç Sokak ismi verilmesi,

 

26 - İSİMSİZ-24 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Heybetli Sokak ismi verilmesi,

 

27 - İSİMSİZ-25 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Kocayemiş Sokak ismi verilmesi,

 

28 - İSİMSİZ-26 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Gürgentepe Sokak ismi verilmesi,

 

29 - İSİMSİZ-27 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Maraşal Sokak ismi verilmesi,

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur.03/01/2018

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2018 yılı Ocak ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.