444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Şile İlçesi Hasanlı Mahallesi, Çavuş Mahallesi, Balibey Mahallesi ve Ağva Merkez Mahallesi Sokak İsmi Değişikliği

Karar No : 2018 / 13
Duyuru Tarihi: 08.02.2018

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No         : 2018/13

Karar Tarihi    : 05/02/2018

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

TEKLİFİN ÖZÜ: Şile İlçesi Hasanlı Mahallesi, Çavuş Mahallesi, Balibey Mahallesi ve Ağva Merkez Mahallesi Sokak İsmi Değişikliği.

 

RAPOR:  Harita ve Numarataj Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

06/12/2017 tarihli Aralık Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından Harita ve Numarataj Komisyonuna yetki verilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü sokak ismi verilmesi raporunun görüşülmesine geçildi.

 

KONUNUN ÖZÜ: Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Şubat Ayı Meclis Toplantısı Birinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

 

İlgi:03.01.2018 tarih ve 27-1800 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Harita Müdürlüğü yazısı.

 

           

İlgi tarih ve sayılı yazı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2017 tarih ve 1937 nolu Kararları gereği İstanbul İli sınırları dâhilinde vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, muhtelif ilçelerde bulunan bazı yol isimlerinin anlamsız veya gülünç kelimeler ile ‘gülen’ ve ‘paralel’ gibi kelimelerden oluşan söz konusu yol isimlerinin değiştirilmesi uygun görülmüş ve oy birliği ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde tescillenmiştir. İlgi yazı ekinde gönderilen listedeki isimlerin değiştirilmesine yönelik tekliflerimiz ve tavsiye niteliğinde Meclis Kararımız ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Harita Müdürlüğü’ne bildirilmesi istenilmektedir.

 

            İlgi tarih ve sayılı yazı ekinde gönderilen listedeki sokak isimlerinin değiştirilmesi konusu gereği yapılan inceleme ve tetkikler neticesinde;

 

 1 - Hasanlı Mahallesi Dumanlı Sokak isminin değiştirilmesi,

 

2 - Çavuş Mahallesi Işık Sokak isminin değiştirilmesi,

 

3 - Balibey Mahallesi Samanyolu Sokak isminin değiştirilmesi,

 

4 - Ağva Merkez Mahallesi Zaman Sokak isminin değiştirilmesi,

 

      İlgi yazının değerlendirilmesi ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmek üzere isim değişikliği konusunun Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması hususunu arz ederim.

 

 

          KOMİSYON GÖRÜŞÜ

        

          Komisyonumuzca yapılmış olan incelemeler neticesinde;

 

1 - Hasanlı Mahallesi Dumanlı Sokak isminin Mihver Sokak olarak değiştirilmesi,

 

2 - Çavuş Mahallesi Işık Sokak isminin Bağımsız Sokak olarak değiştirilmesi,

 

3 - Balibey Mahallesi Samanyolu Sokak isminin Gülgazi Sokak olarak değiştirilmesi,

 

4- Ağva Merkez Mahallesi Zaman Sokak isminin Müezzin Sokak olarak değiştirilmesi,

 

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur.24/01/2018

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2018 yılı Şubat ayı toplantısının birinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.