444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Şile İlçesi Şuayipli Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

Karar No: 2018 / 15
Duyuru Tarihi: 14.02.2018

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No         : 2018/15

Karar Tarihi    : 09/02/2018

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

            TEKLİFİN ÖZÜ: Şile İlçesi Şuayipli Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.

 

RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

05.02.2018 tarihli Şubat Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje Müdürü Mehmet Fehim YEŞİLBAŞ tarafından Şubat Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMI’NA

 

İlgi:        (a) İstanbul Büyükşehir Belediyesi 08.06.2005 gün ve 171 sayılı Başkanlık Oluru.

(b) 17.03.2016 gün ve 479 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı.

(c) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 09.05.2016 gün ve 91442078-310.01.02/2016/3262

    BN:2363 İBB:90999 sayılı yazısı.

(d) 21.11.2016 tarih 2016/176 sayılı Başkanlık Oluru.

(e) 09.10.2017 gün ve 2017/77 sayılı Şile Belediyesi Meclis Kararı.

  (f) 25.01.2018 tarih E.35/796 sayılı yazımız ve ekleri.

(g) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 30.01.2018 gün ve 1888-BN:629-İBB:20870 sayılı yazısı.

 

İlgi (a) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi I. Etap Nazım İmar Planı teklifi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin İlgi (b) kararı ile uygun görülerek 18.03.2016 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır.

Söz konusu 1/5000 ölçekli plan paftaları ve raporu kâğıt ve sayısal ortamda İlgi (c) yazıyla Belediyemize gönderilmiş olup; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7b. Maddesine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 1/5000 Ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi I. Etap Nazım İmar Planı 18.05.2016- 16.06.2016 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

İlgi (b) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.03.2016 tarih ve 479 sayılı kararı ile onaylanan 18.03.2016 tt’li Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi I. Etap Nazım İmar Planı’na binaen; İlgi (d) Başkanlık Oluru alınan “Şuayipli Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ”Müdürlüğümüzce hazırlanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8.Maddesi gereğince karar alınmak üzere evrakın Belediye Meclisine havalesi yapılmış, ilgi (e) Meclis kararı ile teklif aynen kabul edilmiş, ilgi (f) yazımız ile 5216 sayılı yasanın 7b ve 14. Maddeleri uyarınca gereğinin yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesine iletilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü’nün ilgi (g) yazısında; “…. tarafımıza iletilen, Şile İlçesi Şuayipli Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, ……. , Başkanlığımızca onaylanmış 1/5000 ölçekli nazım imar planı dayanağı olmadan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin sunulmasının bağlı imar planı yetkisi dışında bulunmakla birlikte teklif 1/1000 Uygulama İmar Planı ile yapılmak istenilen değişiklikler üst ölçekli meri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı bütünlüğü içerisindeki nüfus-donatı dengesini bozucu ve yapı yoğunluğunu artırıcı nitelikte de olması sebebiyle, 5216 sayılı yasanın 7b ve 14. maddeleri kapsamında değerlendirilememektedir.” denilerek ilgi (g) yazımız eki olan “Şuayipli Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklif dosyası Belediyemize iade edilmiştir. İlgi (d) Başkanlık Oluru alınan “Şuayipli Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı” ilgi (g) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü’nün yazısına binaen İlgi (b) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.03.2016 tarih ve 479 sayılı kararı ile onaylanan 18.03.2016 tt’li Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi I. Etap Nazım İmar Planı’na uygun olacak şekilde Müdürlüğümüzce yeniden hazırlanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8.Maddesi gereğince karar alınmak üzere evrakın Belediye Meclisine havalesini onayınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

            Şile İlçesi, Şuayipli Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi incelenmiş olup ilgili kurum görüşleri doğrultusunda ve 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’na uygun olarak hazırlanan Şile İlçesi, Şuayipli Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 07/02/2018

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2018 yılı Şubat ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.