444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Şile İlçesi Sofular Mahallesi 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İtirazları.

Karar No : 2018 / 16
Duyuru Tarihi: 14.02.2018

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No         : 2018/16

Karar Tarihi    : 09/02/2018

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

            TEKLİFİN ÖZÜ: Şile İlçesi Sofular Mahallesi 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İtirazları.

RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

05.02.2018 tarihli Şubat Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje Müdürü Mehmet Fehim YEŞİLBAŞ tarafından Şubat Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

BAŞKANLIK MAKAMI’NA

           (a) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2017 gün ve 884 sayılı kararı,

            (b) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13.10.2017 gün ve 200291 sayılı yazısı ve eki,

            (c) Şile Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 20.10.2017 gün ve E.244 sayılı yazısı,

            (d) Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 16.01.2018 gün ve E.246 sayılı yazısı,

            (e) Plan ve Proje Müdürlüğünde

1-2017/11312, 2-2017/12497, 3-2017/12493, 4-2017/12605, 5-2017/12637, 6-2017/12685, 7-2017/12614, 8-2017/12201, 9-2017/12643, 10-2017/12608, 11-2017/12653, 12-2017/12661, 13-2017/12671, 14-2017/12668, 15-2017/12596, 16-2017/12598, 17-2017/12617, 18-2017/12619, 19-2017/12650, 20-2017/11790, 21-2017/12339, 22-2017/11901, 23-2017/11902, 24-2017/12682, 25-2017/12357, 26-2017/12631, 27-2017/11900, 28-2017/12633, 29-2017/12652, 30-2017/11151, 31-2017/12688, 32-2017/12341, 33-2017/12576, 34-2017/12634, 35-2017/12500, 36-2017/12625, 37-2017/12603, 38-2017/11148, 39-2017/12632, 40-2017/12690, 41-2017/12647, 42-2017/12656, 43-2017/12667, 44-2017/12620, 45-2017/12597, 46-2017/12601, 47-2017/12606, 48-2017/11122, 49-2017/11150, 50-2017/11680, 51-2017/12376, 52-2017/12609, 53-2017/12649, 54-2017/12641, 55-2017/12628, 56-2017/12595, 57-2017/12599, 58-2017/12604, 59-2017/12629, 60-2017/12390, 61-2017/12664, 62-2017/11046, 63-2017/12677, 64-2017/12638, 65-2017/12689, 66-2017/12602, 67-2017/12680, 68-2017/12622, 69-2017/11123, 70-2017/12342, 71-2017/12698, 72-2017/11118, 73-2017/12319, 74-2017/11684, 75-2017/11793, 76-2017/11791, 77-2017/12329, 78-2017/12681, 79-2017/12326, 80-2017/12042, 81-2017/12678, 82-2017/12358, 83-2017/12501, 84-2017/12038, 85-2017/12502, 86-2017/11145, 87-2017/12037, 88-2017/12036, 89-2017/12639, 90-2017/12623, 91-2017/12360, 92-2017/12220, 93-2017/11393, 94-2017/11904, 95-2017/12356, 96-2017/12311, 97-2017/12312, 98-2017/12635, 99-2017/12674, 100-2017/11770, 101-2017/11602, 102-2017/11033, 103-2017/11032, 104-2017/11825, 105-2017/12359, 106-2017/12274, 107-2017/12616, 108-2017/12679, 109-2017/12691, 110-2017/12616, 111-2017/11603, 112-2017/12496, 113-2017/12320, 114-2017/12495, 115-2017/12492, 116-2017/11605, 117-2017/12183, 118-2017/12378, 119-2017/11583, 120-2017/12321, 121-2017/10269, 122-2017/12642, 123-2017/12499, 124-2017/12491 sayıda kayıtlı vatandaş itiraz dilekçeleri (124 adet), 125-2017/12420, 126-E.2824181, 127-E.20170576454 sayıda kayıtlı kurum itirazları (3 adet). 

 

     UİP-25272 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Sofular Mahallesi Uygulama İmar Planı 5216 sayılı 7/b ve 14. Maddesine göre gereğinin yapılması İstanbul Büyükşehir Belediyesine iletilmiş olup, ilgi (a) da alınan Meclis Kararı ile aynen uygun görülmüş ve 16.06.2017 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

Söz konusu 1/1.000 ölçekli Sofular Mahallesi Uygulama İmar Planı ve ilgili dokümanlar, ilgi (b) yazı ile 3194 sayılı yasanın 8. maddesine göre gereğinin yapılması için Belediyemize gönderilmiş olup, ilgi (c) yazımıza istinaden Belediyemiz bünyesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 23.10.2017-21.11.2017 tarihleri arasında askıda kalmıştır.

 

Askı süresi içerisinde;  1-183 parsel, 2-184 parsel, 3-181 parsel, 4-179 parsel, 5-179 parsel, 6-178 parsel, 7-177 parsel, 8-193 parsel, 9-194 parsel, 10-194 parsel, 11-194 parsel, 12-194 parsel, 13-194 parsel, 14-194 parsel, 15-194 parsel, 16-194 parsel, 17-195 parsel, 18-340 parsel, 19-173 parsel, 20-52-88-117-174-326-327 parsel, 21-170 parsel, 22-37 parsel, 23-45 parsel, 24-43 parsel, 25-41 parsel, 26-40 parsel, 27-24 parsel, 28-23 parsel, 29-39 parsel, 30-39 parsel, 31-22 parsel, 32-21 parsel, 33-36 parsel, 34-35 parsel, 35-35 parsel, 36-35 parsel, 37-34 parsel, 38-34 parsel, 39-7 parsel, 40-4 parsel, 41-4 parsel, 42-4 parsel, 43-4 parsel, 44-4 parsel, 45-4 parsel, 46-4 parsel, 47-4 parsel, 48-25 parsel, 49-33 parsel, 50-46 parsel, 51-56 parsel, 52-57 parsel, 53-57 parsel, 54-57 parsel, 55-57 parsel, 56-57 parsel, 57-57 parsel, 58-57 parsel, 59-58 parsel, 60-119 ada 1 parsel, 61-63 parsel, 62-68 parsel, 63-321 parsel, 64-80 parsel, 65-83 parsel, 66-83 parsel, 67-84 parsel, 68-85 parsel, 69-82 parsel, 70-90 parsel, 71-95 parsel, 72-96 parsel, 73-180 parsel, 74-52 parsel, 75-52 parsel, 76-326- 327 parsel, 77-328 parsel, 78-104-105-106-108 parsel, 79-114 parsel, 80-399 parsel, 81-314 parsel, 82-270 parsel, 83-297 parsel, 84-293 parsel, 85-164 parsel, 86-161 parsel, 87-385 parsel, 88-386 parsel, 89-115 ada 1 parsel, 90-159 parsel, 91-159 parsel, 92-159 parsel, 93-149-150-151-152-153-157-158 parsel, 94-150-151-157 parsel, 95-152 parsel, 96-378 parsel, 97-377 parsel, 98-154 parsel, 99-146 parsel, 100-400 parsel, 101-201 parsel, 102-202 parsel, 103-202 parsel, 104-202 parsel, 105-153 parsel, 106-212 parsel, 107-198 parsel, 108-199 parsel, 109-341 parsel, 110-105 ada 2 parsel, 111-101 parsel, 112-182 parsel, 113-104 ada 2 parsel, 114-242-243-244 parsel, 115-100 parsel, 116-201 parsel, 117-407 parsel, 118-153 parsel, 119-159 parsel, 120-107 ada 1 parsel, 121-50 parsel, 122-52 parsel, 123-101 ada 2 parsel, 124-109 ada 1 parsel, 125- Plan ve Proje Müdürlüğü Teklifi, 126- İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Talebi, 127- İSKİ Genel Müdürlüğü Araştırma Geliştirme ve Planlama Dairesi Başkanlığı Talebi, Kurum ve vatandaş itirazları bulunmaktadır.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Şile İlçesi Sofular Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi incelenmiş olup,

  1. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,

57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72 ve 73 numaralı itirazlar 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’na, 1/1000 ölçekli plan, plan bütünlüğüne, plan kararlarına, İl, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 3457 sayı 09.01.2015 tarihli görüşüne aykırılık teşkil ettiğinden uygun görülmemiştir. 

  1. 74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100,101,102,103,104,105 ve 118 numaralı İtirazlar 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Plan yol kademelenmesine ve yol hiyerarşisine aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
  2. 106 ve 117 numaralı itirazlar ek bilgi paftası şeklinde düzenlenmesi uygun görülmüştür.
  3. 107,108,109,110,111,112,114,115,116,119 ve 121 numaralı itirazlar 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan hükümlerine aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
  4. 113,120,122,123 ve 124 Numaralı itirazlar Ağaçlandırılacak Alan olarak düzenlenmesi uygun görülmüştür.
  5. 126 numaralı itiraz ilgili kurum görüşü alındıktan sonra değerlendirilecektir.
  6. 127 numaralı itiraz plan kapsamında değerlendirilecek husus bulunmamaktadır.

 

Şile İlçesi Sofular Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yukarıda belirtilen konular Planlama Müdürlüğü tarafından dijital ortamda tekrar üretilmesi ve plan dağıtım işlerinin dijital ortamda üretilen paftalar üzerinden yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 07/02 /2018

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2018 yılı Şubat ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi. 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.