444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Sermaye Artışı

Karar No: 2018 / 50
Duyuru Tarihi: 13.06.2018

T.C.                                                             1

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No       : 2018/50

Karar Tarihi : 08/06/2018

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

              TEKLİFİN ÖZÜ: Sermaye Artışı

.

              RAPOR:  Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

04.06.2018 tarihli Haziran Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

  KONUNUN ÖZÜ: Mali Hizmetler Müdürü Haydar KONDİ  tarafından Haziran Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMI’NA

 

              İlgi    : Mercan Köşk Turizm Organizasyon İnşaat İşletme Ticaret Anonim Şirketinin 22/05/2018 tarih ve 2018/918 sayılı dilekçesi.

 

            İlgi dilekçede belirtildiği üzere; Belediyemizin %100 oranında pay sahibi olduğu Mercan Köşk Turizm Organizasyon İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketi tarafından Belediyemiz hizmet vizyonuna paralel olarak Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Restorasyonu tamamlanan Kumbaba Motel tesisinin iç dekorasyon tasarım uygulamasının yapılarak hizmete açılması, tamamlanmak üzere olan Şile Kent Meydanı ve Katlı Otopark Projesi kapsamında katlı otoparkın faaliyete girmesi için yatırımların yapılması, kısa süre içerisinde yapımı bitecek olan Şile Dolgu Alanı Projesi içerisinde yer alan restoran ve kafeteryaların Şileli hemşerilerimizin ve misafirlerimizin kullanıma açılmak üzere hazır hale getirilmesi, yapımı tamamlanmış olan Ağva Kıyı Rekreasyon Projesi içerisinde yer alan Kafeteryanın Ağvalı hemşerilerimizin ve misafirlerimizin kullanıma açılması için yatırım planları uygulamaya konulmuş olup ayrıca Hükümetimizin 696 KHK kapsamında taşeronlara kadro verilmesine yönelik uygulamaları neticesinde, belediyenin asli ve yardımcı hizmetlerinin tedarikinde istihdam ettiği 250 ile 270 arasında taşeron personeli şirketimizde çalışmaya başlamakta ve bu bağlamda şirketimizin alt yapısının güçlendirilmesi için yatırım yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Yukarıda yazılan ve acil olarak hayata geçirilmesi gereken faaliyetler için şirketin 1.500.000,00TL. (Birmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) tutarındaki sermayesi yetersiz kaldığından sermaye yapısının güçlendirilmesi sebebiyle 2.500.000,00 TL’ye (İkimilyonbeşyüzbin Türk Lirası) arttırılması talep edilmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi ilgili bendinde belirtildiği üzere;

“Madde 18- Belediye Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır…:

  1. Bütçe İçi İşletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya

bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.” denilmekte olup, Belediyemizin %100 oranında pay sahibi olduğu Mercan Köşk Turizm Organizasyon İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketine yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı 2.500.000,00 TL.’ye (İkimilyonbeşyüzbin Türk Lirası) sermaye artırımı için karar alınmak üzere evrakın Meclise havalesini arz ederim.

                                                               

KOMİSYON GÖRÜŞÜ :

 

            Belediyemizin %100 oranında pay sahibi olduğu Mercan Köşk Turizm Organizasyon İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketi tarafından Belediyemiz hizmet vizyonuna paralel olarak Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Restorasyonu tamamlanan Kumbaba Motel tesisinin iç dekorasyon tasarım uygulamasının yapılarak hizmete açılması, tamamlanmak üzere olan Şile Kent Meydanı ve Katlı Otopark Projesi kapsamında katlı otoparkın faaliyete girmesi için yatırımların yapılması, kısa süre içerisinde yapımı bitecek olan Şile Dolgu Alanı Projesi içerisinde yer alan restoran ve kafeteryaların Şileli hemşerilerimizin ve misafirlerimizin kullanıma açılmak üzere hazır hale getirilmesi, yapımı tamamlanmış olan Ağva Kıyı Rekreasyon Projesi içerisinde yer alan Kafeteryanın Ağvalı hemşerilerimizin ve misafirlerimizin kullanıma açılması için yatırım planları uygulamaya konulmuş olup ayrıca Hükümetimizin 696 KHK kapsamında taşeronlara kadro verilmesine yönelik uygulamaları neticesinde, belediyenin asli ve yardımcı hizmetlerinin tedarikinde istihdam ettiği 250 ile 270 arasında taşeron personeli şirketimizde çalışmaya başlamakta ve bu bağlamda şirketimizin alt yapısının güçlendirilmesi için yatırım yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Yukarıda yazılan ve acil olarak hayata geçirilmesi gereken faaliyetler için şirketin 1.500.000,00TL. (Birmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) tutarındaki sermayesi yetersiz kaldığından sermaye yapısının güçlendirilmesi sebebiyle 2.500.000,00 TL’ye (İkimilyonbeşyüzbin Türk Lirası) çıkarılması talebinin incelenmesi neticesinde;

5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi ilgili bendinde belirtildiği üzere;

“Madde 18- Belediye Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır…:

  1. Bütçe İçi İşletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya

bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.” denilmekte olup, Belediyenin %100 oranında pay sahibi olduğu Mercan Köşk Turizm Organizasyon İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketine yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı 1.500.000,00 TL. (Birmilyonbeşyüzellibin Türk Lirası) olan mevcut sermayesine 1.000.000,00 TL. (Birmilyon Türk Lirası) ilave edilerek 2.500.000,00 TL.’ye (İkimilyonbeşyüzbin Türk Lirası) çıkarılması hususu komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

 

            Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 06/06/2018

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2018 yılı Haziran ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy çokluğuyla kabul edildi.

(Hüseyin KIRCALI ve Sultan KAYMAZ - RED)

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.