444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

2019 Mali Yılı Bütçe

Karar No: 2018 / 76
Duyuru Tarihi: 10.10.2018

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No       : 2018/76

Karar Tarihi : 08/10/2018

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

              TEKLİFİN ÖZÜ:  2019 Mali Yılı Bütçe.

 

              RAPOR:  Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

01/10/2018 Tarihli Ekim Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından Plan Bütçe  Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler  Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

         KONUNUN ÖZÜ: Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürü tarafından sunulan 2019 Mali Yılı Bütçe konusunun Ekim Ayı Meclis Toplantısı üçüncü bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

Belediyemiz 2019 Mali Yılı Bütçesi Gelir ve Gider Tekliflerinin oluşturulması sonucu;

 

01        VERGİ GELİRLERİ                                               27.580.000,00  TL

            03        TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ         5.557.000,00  TL

            04        ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR           7.330.000,00  TL

            05        DİĞER GELİRLER                                     21.181.000,00  TL

            06        SERMAYE GELİRLERİ                             23.510.000,00  TL

            09        RED VE İADELER (-)                                (-)  158.000,00  TL

                                                                                       --------------------------------------

    TOPLAM                          85.000.000,00  TL

 

GELİR tahmini yapılmıştır. Gelirlerden yapılan yersiz tahsilatlar, yargı kararları ile iade edilmesi gereken tutarlar ve başka kurum veya kuruluşlar adına nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarlar için gider bütçesinde tertip açılmaz. Bu tutarlar gelir bütçesinde “RED VE İADELER” bölümünde gösterilir. RED VE İADELERİN toplam tutarı gelir bütçesi toplamından düşülür ve kalan tutar gider bütçesi ödenek tahmininde dikkate alınır.

           

2019 Mali Yılı Bütçe Taslağı, GİDER Teklifleri ve Cetvellerinin incelenmesinde bölümler itibariyle;

 

KODU

AÇIKLAMA

ÖDENEK

01

GENEL KAMU HİZMETLERİ

37.796.000,00

03

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

1.000.000,00

04

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

122.000,00

05

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

750.000,00

06

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

37.295.000,00

07

SAĞLIK HİZMETLERİ

500.000,00

08

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

7.537.000,00

 

GENEL TOPLAM

85.000.000,00

 

 

           GİDER Bütçesinin incelenmesinde; Gider toplamının 85.000.000,00 TL sı olduğu ve GİDER Bütçesi ile GELİR Bütçesi arasında eşitliğin sağlandığı, Belediye Gelir Kanununun ve diğer kanuni gelirlerin haricinde Gelir tahmini yapılmadığı, Gider Bütçesine ödeneklerin yerinde konulduğu bahisle 2019 MALİ YILI BÜTÇESİ’nin Meclise havalesini arz ederim.

                                                                                                                                  

 

           Rapor, Plan Bütçe Komisyon Başkanlığımızca incelenip karara bağlanılması üzerine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

MECLİS BAŞKANLIĞINA

Belediyemiz Meclisinin 01/10/2018 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olunan 2019 Mali Yılı Bütçesi Gelir ve Gider Tekliflerinin Komisyonumuzca incelenmesinde;

 

Belediyemiz 2019 Mali Yılı Bütçesi Gelir ve Gider Tekliflerinin oluşturulması sonucu;

 

01        VERGİ GELİRLERİ                                               27.580.000,00  TL

            03        TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ         5.557.000,00  TL

            04        ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR           7.330.000,00  TL

            05        DİĞER GELİRLER                                     21.181.000,00  TL

            06        SERMAYE GELİRLERİ                             23.510.000,00  TL

            09        RED VE İADELER (-)                                (-)  158.000,00  TL

                                                                                       --------------------------------------

    TOPLAM                          85.000.000,00  TL

 

GELİR tahmini yapılmıştır. Gelirlerden yapılan yersiz tahsilatlar, yargı kararları ile iade edilmesi gereken tutarlar ve başka kurum veya kuruluşlar adına nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarlar için gider bütçesinde tertip açılmaz. Bu tutarlar gelir bütçesinde “RED VE İADELER” bölümünde gösterilir. RED VE İADELERİN toplam tutarı gelir bütçesi toplamından düşülür ve kalan tutar gider bütçesi ödenek tahmininde dikkate alınır.

           

2019 Mali Yılı Bütçe Taslağı, GİDER Teklifleri ve Cetvellerinin incelenmesinde bölümler itibariyle;

 

KODU

AÇIKLAMA

ÖDENEK

01

GENEL KAMU HİZMETLERİ

37.796.000,00

03

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

1.000.000,00

04

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

122.000,00

05

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

750.000,00

06

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

37.295.000,00

07

SAĞLIK HİZMETLERİ

500.000,00

08

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

7.537.000,00

 

GENEL TOPLAM

85.000.000,00

 

 

GİDER Bütçesinin incelenmesinde; Gider toplamının 85.000.000,00 TL sı olduğu ve GİDER Bütçesi ile GELİR Bütçesi arasında eşitliğin sağlandığı, Belediye Gelir Kanununun ve diğer kanuni gelirlerin haricinde Gelir tahmini yapılmadığı, Gider Bütçesine ödeneklerin yerinde konulduğu anlaşılmış olup, 2019 MALİ YILI BÜTÇESİ komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 03/10/2018

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2018 yılı Ekim ayı toplantısının üçüncü birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.