444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Şile İlçesi Turizm Plan Notları Değişikliği

Karar No : 2018 / 85
Duyuru Tarihi: 13.11.2018

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No       : 2018/85

Karar Tarihi : 05/11/2018

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

              TEKLİFİN ÖZÜ: Şile İlçesi Turizm Plan Notları Değişikliği.

 

              RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

  05/11/2018 Tarihli Kasım Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

             KONUNUN ÖZÜ: Belediyemiz Plan ve Proje Müdürü tarafından Kasım Ayı Meclis Toplantısı Birinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

BAŞKANLIK MAKAMINA

       İlgi:  02.11.2018 gün ve 2018/767 sayılı Başkanlık Oluru.

 

       1/5000 Ölçekli Şile İlçesi Merkez Nazım İmar Planı, Darlık-İsaköy-Kabakoz Havzaları Nazım İmar Planı, Doğu Sahili Bölgesi 1. Etap Nazım İmar Planı, Merkez Etkilenme Bölgesi Nazım İmar Planı, Ömerli Havzası Nazım İmar Planı, Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı, Doğu Sahili Bölgesi 2. Etap Nazım İmar Planı’na uygun olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında; “TT, TT-1, TT-2, TT-3, TT-4, TT-5 Rumuzlu Turizm Tesis Alanları ve Tarımsal Nitelikli Turizm Alanları”nda geçerli olmak üzere; ilgi Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan “Plan Notu Değişikliği” yapılmasına yönelik teklif dosyaları yazımız ekinde sunulmuştur.

İlgi Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan bahse konu mezkûr 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında Plan Notu değişikliği Teklifi dosyaları yazımız ekinde olup, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre değerlendirilerek karar almak üzere Belediye Meclisine havalesi onayınıza arz olunur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Şile İlçesi meri 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planlarında, Turizm Plan Notlarına yönelik hazırlanan teklif,  Plan ve Proje Müdürlüğü’nden geldiği haliyle ek bilgi paftasında gösterildiği şekilde Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 05/11/2018

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2018 yılı Kasım ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.