444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Yetki Verilmesi

Karar No: 2018 / 87
Duyuru Tarihi: 11.12.2018

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No       : 2018/87

Karar Tarihi : 07/12/2018

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

              TEKLİFİN ÖZÜ: Yetki Verilmesi.

 

              RAPOR:  Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

  03/12/2018 Tarihli Aralık Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

             KONUNUN ÖZÜ: Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürü tarafından Aralık Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

 

İlgi     : a) Hasan DEMİR’ in 13/11/2018 tarihli, 28997 sayılı dilekçesi.

                         b) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  21/11/2018 tarih, E.5024/11868  sayılı yazısı ve ekleri.

 

İlgi (a) dilekçe gereği; İlçemiz, Oruçoğlu Mahallesi 353 Parsel sayılı tamamı 172,22 M2 miktarlı Arsa vasıflı taşınmazın üzerinde yaklaşık 15 yıllık bina bulunduğundan söz konusu taşınmazın tarafına satış yapılmasını talep etmektedir.

İlgi  (b) gereği ise; mülkiyeti Belediyemize alt olan tamamı 172,22 m2 yüzölçümlü Oruçoğlu Mahallesi 353 parsel sayılı taşınmaz 13.09.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Oruçoğlu Mahallesi uygulama imar planında konut alanında kalmakta olduğu ve söz konusu taşınmazın satış işleminde sakınca olmadığı belirtilmiştir.

Bu sebeple; Oruçoğlu Mahallesi 353 Parsel sayılı tamamı 172,22 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın satılması hususunda Komisyonumuzun yapmış olduğu inceleme sonucu;

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

“5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisinin görev ve yetkileri başlığını taşıyan 18. Maddesinin (e) bendinde; “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.” yetkisi Belediye Meclisine verilmiş olup, Belediye mülkiyetinde bulunan Şile İlçesi, Oruçoğlu Mahallesi, 353 Parsel, 172,22 m2 alana sahip, Arsa nitelikli taşınmazın imar planı açısından herhangi bir sakıncası olmadığı İmar Planında söz konusu parsel 13/09/2013 tasdik tarihli, 1/1000 Ölçekli Şile - Oruçoğlu uygulama imar planı onama sınırları içerisinde olup, plan fonksiyonu olarak Emsal=0,35 Konut Alanı olarak planlanmış, komisyonumuz açısından bir sakınca görülmemiştir.

 

Şile Belediye Meclisimizin Aralık Ayı Toplantısında görüşülmek üzere raporun Meclise havalesi arz olunur.  05/12/2018

                                   

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2018 yılı Aralık ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.