444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Ödenek Aktarma

Karar No: 2018 / 89
Duyuru Tarihi: 11.12.2018

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No       : 2018/89

Karar Tarihi : 07/12/2018

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

              TEKLİFİN ÖZÜ: Ödenek Aktarma.

 

              RAPOR:  Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

  03/12/2018 Tarihli Aralık Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

             KONUNUN ÖZÜ: Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürü Haydar KONDİ tarafından Aralık Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

                                             BAŞKANLIK MAKAMINA

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (b) fıkrası gereğince; Belediyemiz 2018 mali yılı bütçesine ilişkin olarak, Fen İşleri Müdürlüğünün “Akaryakıt Alımı” ihalesi kapsamında “46.34.31.31.06.2.0.00.5.06.7.4.02 – Akaryakıt ve Yağ Alımları” bütçe tertibinin ve müdürlük bütçesinin yetersiz kalması sebebiyle;

 

 

AKTARILAN

AKTARAN

MİKTAR

46.34.31.31.06.2.0.00.5.06.7.4.02  (Akaryakıt ve Yağ Alımları)

46.34.31.33.08.2.0.00.5.03.2.4.01

(Yiyecek Alımları)

150.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.06.7.4.02  (Akaryakıt ve Yağ Alımları)

46.34.31.33.08.2.0.00.5.03.5.3.02

(Yolcu Taşıma Giderleri)

50.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.06.7.4.02  (Akaryakıt ve Yağ Alımları)

46.34.31.33.08.2.0.00.5.06.1.1.01

(Büro Mefrüşatı Alımları)

10.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.06.7.4.02  (Akaryakıt ve Yağ Alımları)

46.34.31.33.08.2.0.00.5.06.1.1.90

(Diğer Mefrüşat Alımları)

10.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.06.7.4.02  (Akaryakıt ve Yağ Alımları)

46.34.31.33.08.2.0.00.5.06.1.2.02

(Bilgisayar Alımları)

15.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.06.7.4.02  (Akaryakıt ve Yağ Alımları)

46.34.31.33.08.2.0.00.5.06.1.2.90

(Diğer Makine Teçhizat Alımları)

10.000,00

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 2018 mali yılı bütçesinde yer alan ve yukarıda miktarları belirtilen ödeneklerden 245.000,00 TL. (İkiyüzkırkbeşbinTL.)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

46.34.31.31.06.2.0.00.5.06.7.4.02  (Akaryakıt ve Yağ Alımları)

46.34.31.32.06.1.0.00.5.03.7.1.01

(Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları)

20.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.06.7.4.02  (Akaryakıt ve Yağ Alımları)

46.34.31.32.06.1.0.00.5.03.7.1.90

(Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları)

10.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.06.7.4.02  (Akaryakıt ve Yağ Alımları)

46.34.31.32.06.1.0.00.5.03.7.3.03

(Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri)

5.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.06.7.4.02  (Akaryakıt ve Yağ Alımları)

46.34.31.32.06.1.0.00.5.03.7.3.90

(Diğer Bakım ve Onarım Giderleri)

5.000,00

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2018 mali yılı bütçesinde yer alan ve yukarıda miktarları belirtilen ödeneklerden ise 40.000,00 TL. (KırkbinTL.) olmak üzere Fen İşleri Müdürlüğünün  “46.34.31.31.06.2.0.00.5.06.7.4.02 – Akaryakıt ve Yağ Alımları” bütçe tertibine toplam 285.000,00 TL. (İkiyüzseksenbeşbinTL.) aktarma yapılması hususunda konunun meclise havalesini arz ederim.

Rapor, Plan Bütçe Komisyon Başkanlığmızca incelenip karara bağlanması üzerine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

MECLİS BAŞKANLIĞINA

Belediyemiz 2018 mali yılı bütçesine ilişkin olarak, Fen İşleri Müdürlüğünün “Akaryakıt Alımı” ihalesi kapsamında “46.34.31.31.06.2.0.00.5.06.7.4.02 – Akaryakıt ve Yağ Alımları” bütçe tertibinin ve müdürlük bütçesinin yetersiz kalması sebebiyle;

 

AKTARILAN

AKTARAN

MİKTAR

46.34.31.31.06.2.0.00.5.06.7.4.02  (Akaryakıt ve Yağ Alımları)

46.34.31.33.08.2.0.00.5.03.2.4.01

(Yiyecek Alımları)

150.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.06.7.4.02  (Akaryakıt ve Yağ Alımları)

46.34.31.33.08.2.0.00.5.03.5.3.02

(Yolcu Taşıma Giderleri)

50.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.06.7.4.02  (Akaryakıt ve Yağ Alımları)

46.34.31.33.08.2.0.00.5.06.1.1.01

(Büro Mefrüşatı Alımları)

10.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.06.7.4.02  (Akaryakıt ve Yağ Alımları)

46.34.31.33.08.2.0.00.5.06.1.1.90

(Diğer Mefrüşat Alımları)

10.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.06.7.4.02  (Akaryakıt ve Yağ Alımları)

46.34.31.33.08.2.0.00.5.06.1.2.02

(Bilgisayar Alımları)

15.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.06.7.4.02  (Akaryakıt ve Yağ Alımları)

46.34.31.33.08.2.0.00.5.06.1.2.90

(Diğer Makine Teçhizat Alımları)

10.000,00

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 2018 mali yılı bütçesinde yer alan ve yukarıda miktarları belirtilen ödeneklerden 245.000,00 TL. (İkiyüzkırkbeşbinTL.)

 

                                                                  

 

 

46.34.31.31.06.2.0.00.5.06.7.4.02  (Akaryakıt ve Yağ Alımları)

46.34.31.32.06.1.0.00.5.03.7.1.01

(Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları)

20.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.06.7.4.02  (Akaryakıt ve Yağ Alımları)

46.34.31.32.06.1.0.00.5.03.7.1.90

(Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları)

10.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.06.7.4.02  (Akaryakıt ve Yağ Alımları)

46.34.31.32.06.1.0.00.5.03.7.3.03

(Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri)

5.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.06.7.4.02  (Akaryakıt ve Yağ Alımları)

46.34.31.32.06.1.0.00.5.03.7.3.90

(Diğer Bakım ve Onarım Giderleri)

5.000,00

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2018 mali yılı bütçesinde yer alan ve yukarıda miktarları belirtilen ödeneklerden ise 40.000,00 TL. (KırkbinTL.) olmak üzere Fen İşleri Müdürlüğünün  “46.34.31.31.06.2.0.00.5.06.7.4.02 – Akaryakıt ve Yağ Alımları” bütçe tertibine toplam 285.000,00 TL. (İkiyüzseksenbeşbinTL.) aktarma yapılması teklifi; 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (b) fıkrası ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi uyarınca komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına arz olunur. 05/12/2018

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2018 yılı Aralık ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.