444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Sokak İsmi Verilmesi

Karar No: 2019 / 61
Duyuru Tarihi: 23.10.2019

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No       : 2019/61

Karar Tarihi : 11/10/2019

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

              TEKLİFİN ÖZÜ: Sokak İsmi Verilmesi.

 

              RAPOR:  Harita ve Numarataj Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

  07/10/2019 tarihli Ekim Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından Harita ve Numarataj komisyonuna havale edilen Soru Önergesi raporunun görüşülmesine geçildi.

 

              KONUNUN ÖZÜ: 09.10.2019 tarih ve 2019-13071 sayılı dilekçe gereği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Ekim Ayı Meclis Toplantısı Birinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

            “Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik” in 31.07.2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olması hasebi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/g maddesi gereğince; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmekle Büyükşehir Belediyesi’ne görev, yetki ve sorumluluk verilmiştir.  Binaların numaralandırılması, numaralandırılan binalara ait adreslerin ulusal adres veri tabanına işlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla da, 5490 sayılı “nüfus hizmetleri kanununun” 69. maddesine istinaden” girmiştir denilmektedir.

 

           09.10.2019 tarih ve 2019-13070 sayılı dilekçe gereği Müdürlüğümüzce yapılan inceleme neticesinde; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 16.12.2010 tarih ve 2781 sayılı Meclis Kararı ile yapılmış olan Numarataj çalışması sırasında ekli Numarataj paftasında işaretli imar yoluna isim verilmediği tespit edilmiş olup, talebin değerlendirilmesi ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmek üzere isimsiz sokağa Mesut Er Sokak isminin verilmesi konusunun Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması hususunu arz ederim.

 

                KOMİSYON GÖRÜŞÜ

            Komisyonumuzca yapılmış olan incelemeler neticesinde; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce talep edilen Ağva Merkez Mahallesinde bulunan isimsiz imar yoluna Mesut Er Sokak ismi verilmesi hususunda;

 

           Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 11/10/2019

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

Şile Belediye Meclisinin 2019 yılı Ekim ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

Oy birliğiyle karar verildi.

 

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.