444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Etüt ve Proje Müdürlüğü
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Müdür : Ercan YILDIZER
 

Etüt ve Proje Müdürlüğü Görev, Yetki  ve Sorumluluklar:

Kanunların vermiş olduğu yetki çerçevesinde;

 1. Kentin daha yaşanabilir ve çağdaş kılınması yönünde her türlü program ve proje hazırlamak veya hazırlatmak; bu amaçla ulusal ve uluslararası hibe, fon ve kredilerden yararlanmak.
 2. Şile ilçesinin doğal, tarihi ve kültürel değerleri ile ilgili araştırma ve tespitler yapmak, bu değerlerin evrensel koruma ilkeleri doğrultusunda yaşatılması ve canlandırılması için projeler üretmek.
 3. Hazırlanan projeleri uygulayıcı birimlere iletmek, talep halinde açıklayıcı bilgi vermek ve uygulamaları işbirliği içinde izlemek.
 4. Üye ve aday ülkelerin yerel yönetimleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ile iletişim, bilgi alışverişi ve koordinasyonun sağlanması suretiyle adaylık döneminde tüm gelişmelerden faydalanılması ve yerel yönetim platformunda Şile Belediyesi’nin işbirliklerinin arttırılmasını sağlamak.
 5. Yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılması, bunlara ilişkin projelerin ve tespitlerin yapılarak uygulamaların hayata geçirilmesini sağlamak amacı ile ilgili müdürlüklerle koordinasyonu sağlamak.
 6. Belediyemizin uluslararası kuruluşlar ile mevcut ilişkilerini geliştirmek ve yeni ilişkiler kurmak.
 7. Kentsel kalkınma yönünde çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek.
 8. Kent envanterinin oluşturulmasını sağlamak.
 9. Orman alanlarında izin, irtifak, mülkiyet ve tahsis işlemleri için gerekli olan evrakları düzenleyerek takibini gerçekleştirmek.,
 10. Başkanlığa ait Mesire Yerlerinin vaziyet planlarının, gelişim planlarının hazırlanmasını sağlamak
 11. Müdürlük ve belediyenin diğer birimlerince üretilecek projelerle ilgili bütünlük ve eşgüdüm sağlamak.
 12. Çalışma alanına giren ve başkanlık makamınca verilen diğer görevleri yapmak.

Müdürlüğümüzün yetki, görev ve sorumluluklarındandır.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.