444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Müdür : Ayşin Deniz KURU
 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

a) Müdür

b) Evrak Kayıt Birimi

c) Kültür , Eğitim, Spor Organizasyon Birimi

ç) Sosyal Hizmetler Birimi

d) Sürdürülebilir Turizm Birimi

e) Şile Bezi ve El Sanatları Merkezi Birimi

f) Şile Müzik Evi

g) Teknik ve Lojistik Birim 

 

Müdürlüğünün görevleri

1.         İlçenin tanıtımı adına uluslararası ve ulusal etkinliklerle ilçeyi bir çekim merkezi haline getirmeyi hedefleyip, ilgili kurumlarla işbirliği yapar ve projelendirip, uygular

2.         İlçenin sosyo-kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesine katkı sağlamak amacıyla vizyon koyar ve uygulanması için ilgili kurumlarla işbirliği yapar.

3.         İlçedeki ilgili kamu kurum ve kuruluşları, ilgili  müdürlükler, STK’lar, muhtarlıklar, dernekler, vakıflar, birlikler ve kulüplerle  ortak konferans, panel, seminer, tiyatro gösterileri, spor müsabakaları, yarışmalar, eğitim projeleri ve benzeri sosyo-kültürel etkinlikleri düzenler,

4.         Ulusal ve uluslararası tanıtıma katkı sağlayacak ilçe festivalleri planlar, koordine eder ve düzenler

5.         Önemli gün ve haftaları, Milli ve Dini bayramları kutlar, bugünlerde halkın büyük katılımını sağlayacak etkinlik, şölen ve şenlikleri ilgili kurumlarla planlayıp, koordinasyonunu sağlayıp uygular

6.         Çeşitli kültürel ve sanatsal konularda yarışmalar düzenler ve uygular.

7.         Sağlıklı yaşamı desteklemek için ilçedeki halkın spor yapmasını tevsik edecek spor aktiviteleri ve spor kurslarını açar, yarışmalar ve turnuvalar düzenler.

8.         İlçedeki sosyo kültürel faaliyetleri (Tiyatro, Folklor, Resim, Müzik, El sanatları, yabancı dil vb.) desteklemek için gerekli olan ve ihtiyaç duyulan konularda kurslar açar.

9.         İlçemizdeki halk ve öğrenciler için tarihi, kültürel mekân ve yerlere geziler düzenler, bu gezilere katılımını sağlar

10.   İlçenin tanıtımı adına ilgili kurum kuruluş ve STK’larla  Ulusal ve Uluslararası festivallere katılır.

11.     İlçenin tarihi ve kültürel yapısı ile ilgili devlet arşivlerini ve özel koleksiyonları inceler ve kamuoyuna sunar

12.       İlçemizde ikamet eden ilköğretim, ortaöğretim öğrencilerinin boş vakitlerini değerlendirmeleri, topluma kazandırılması için çeşitli etkinlikler düzenler,         

13.       %17’si tarım , %80’i orman arazisi olan ilçenin coğrafi yapısı doğrultusunda ilçedeki tarımsal  ürünlerin üretilmesinde ilgili kurumlarla işbirliği yapıp, halkın ekonomik  sürekliliğine ve ilçenin sürdürülebilir turizmine katkı sağlar,

14.    Şile Bezi ile ilgili Şile Bezi Derneği, Şile Halk Eğitim Merkezi ve ilgili kurum kuruluşlar ile işbirliğiyle ARGE çalışması  yapar,  geliştirilmesi ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması için gerekli çalışmaları düzenler.

15.       İlgili mevzuatın yüklediği görevler ile başkanın verdiği diğer görevleri yapar.

 

Evrak Kayıt Birimi Görev Yetki ve Sorumluluğu

Yazı işleri müdürlüğü tarafından Müdürlüğe gelen evrakın teslim alınarak gelen evrak defterine kaydının yapılması. Müdür tarafından havale edilen evrakın personele tebliğinin yapılması. Cevabının verilmesi gerekiyorsa cevap yazısının hazırlanması. İmza sürecinin takibinin yapılması.  İmzadan çıkan evrakın  iç yazışma ise ilgili müdürlüğe zimmet karşılığı teslim edilmesi. Dış kurumlara gönderilecekse yazı işleri müdürlüğüne teslim edilmesi. Cevap verilmesini sağladıktan sonra dosyalama işlemini yapmak.  Müdürlüğün e-mail adresine gelen mailleri her gün kontrol etmek ve süresinde cevap vermek. Müdürlükle ilgili mal,  hizmet satın alımları ile ilgili gerekli evrakları düzenlemek ve  onaya sunmak.

Kültür , Eğitim, Spor Organizasyon Birimi Görev Yetki ve Sorumluluğu

İlçe sınırları içinde kültür, eğitim, spor, sosyal içerikli programlar ile halkın sosya-kültürel gelişimini desteklemek için organizasyon planlar ve uygular.

Sosyal Hizmetler Birimi Görev Yetki ve Sorumluluğu

İlçe sınırları içerisinde halkın ihtiyacı olan sosyal yardımları (ayni-nakdi) yasaların verdiği yetkilerce ilgili kurumlarla işbirliği içinde planlar ve uygular.

Sürdürülebilir Turizm Birimi Görev Yetki ve Sorumluluğu

İlçemiz kırsal kesimindeki halkın doğal, sürdürülebilir tarım ve hayvancılık yöntemlerini geliştirmek, eğitmek ve üreticilerin hem aile hem de ilçe ekonomisine katkıda bulunarak refah seviyelerini attırabileceği Şile Doğal Ürünler Pazarını kurar, yeryüzü pazarı olmak için çalışmalar planlar ve uygular.

Şile Turizmine destek olacak, katkı sağlayacak çalışmaları planlar, uygular.

Şile Bezi ve El Sanatları Merkezi Birimi Görev Yetki ve Sorumluluğu

İlçede Şile Bezi dokuma kültürünün ve el sanatlarının canlandırılması, ulusal ve uluslararası platformda tanıtımı, geleneksel dokuya sadık kalarak yenilikçi tekniklerle üretilmesi, yerel üreticilere örnek teşkil etmesi, teknik destek verilmesi ve sürdürülebilir olarak ilçe ekonomisine katkı sağlanması için faaliyetler ve stratejiler planlar ve uygular.

Şile Müzik Evi Görev Yetki ve Sorumluluğu

İlçe sınırları içerinde ilköğretim öğrencileri, lise öğrencileri, kamu sektörü, üniversite ve halkın çeşitli kesimlerinden öğrencilere nefesli enstrüman ve piyona eğitimlerini planlar ve uygular.

Teknik ve Lojistik Birim  Görev Yetki ve Sorumluluğu

İlçemiz sınırları içerisinde tüm resmi bayram ve törenlerde alanın süslenmesi ve ses düzeni kurulmasını planlar ve uygular.

Belediyemize bağlı mekanlarda, Stk, resmi kurum ve kuruluş programları  köy programları ve köy şenlikleri için ses sistemi ve süsleme işini planlar ve uygular.

 
Müdürlük Faaliyetleri
Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.