444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Satmazlı, Meşrutiyet, İmrendere, Ovacık, Ahmetli, Kızılcaköy, Geredeli ve Bucaklı Mahallelerinde oluşturulacak kadastro ekibi ile birlikte görev yapac

Karar No : 2015 / 22
Duyuru Tarihi: 06.02.2015

T.C.
                             ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                
 
ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI
 
TEKLİFİN ÖZÜ: Satmazlı, Meşrutiyet, İmrendere, Ovacık, Ahmetli, Kızılcaköy, Geredeli ve Bucaklı Mahallelerinde oluşturulacak kadastro ekibi ile birlikte görev yapacak her mahalle için 6 bilirkişi seçilmesi.
 
RAPOR: Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.
 
“02/02/2015 tarihli Şubat ayı Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Satmazlı, Meşrutiyet, İmrendere, Ovacık, Ahmetli, Kızılcaköy, Geredeli ve Bucaklı Mahallelerinde oluşturulacak kadastro ekibi ile birlikte görev yapacak her mahalle için 6 bilirkişi seçilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.
 
KONUNUN ÖZÜ: İmar ve Şehircilik  Müdürü Ercan YILDIZER tarafından Şubat Ayı Meclis Toplantısında görüşülmek üzere sunulan teklifte;
 
“BAŞKANLIK MAKAMI’NA
 
İlgi    : Kadastro Müdürlüğünün 18.12.2014 tarih ve 74102773-158.03-1037 sayılı yazısı.
İlgi(a) tarih ve sayılı yazı ile; İlçemiz, Satmazlı – Meşrutiyet – İmrendere – Ovacık – Ahmetli Mahallelerinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan uygulama talimatı ile 6292 sayılı Kanunun 11.maddesi 10.fıkrası kapsamında çalışma yapılacağı, Bucaklı Mahallesinde ise 6831 sayılı Kanunun 9.maddesine göre uygulama yapılacağı, Kızılcaköy Mahallesinde 3402 sayılı Kanunun Ek Madde 4 kapsamında çalışmalar yapılacağı, Geredeli Mahallesinde 6831 sayılı Orman Kanununun 2B maddesi gereğince Hazine adına Orman sınırları dışına çıkarılan 2b parsellerinde kullanım kadastro yapılacağından bahisle Kadastro ekibiyle birlikte görev yapacak her mahalle için 6 bilirkişiye ihtiyaç duyulmaktadır. İlgi(a) yazıda belirtilen şartlara haiz 6 (altı) bilirkişi seçiminin tarafınızca yapılarak Kadastro Müdürlüğüne bildirilmesi hususunu arz ederim” denilmektedir.
Satmazlı – Meşrutiyet – İmrendere – Ovacık – Ahmetli Mahallelerinde, 6292 sayılı Kanunun 11. ve 10.fıkrası kapsamında yapılacak çalışmalar için her köy için 6(altı) adet bilirkişinin, Bucaklı Mahallesinde 6831 sayılı Kanunun 9.maddesi kapsamında yapılacak çalışmalar için 6(altı) adet bilirkişinin, Kızılcaköy Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanunun Ek Madde 4 kapsamında yapılacak çalışmalar için 6(altı) adet bilirkişinin, Geredeli Mahallesinde 6831 sayılı orman kanunun 2B maddesi gereğince hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan 2B parsellerinde kullanım kadastrosu kapsamında yapılacak çalışmalar kapsamında 6(altı) adet bilirkişi seçimi için yazımızda belirtilen bilirkişilerin Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması hususunu arz ederim.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Yapılan incelemeler sonucunda; ilgi yazıda belirtilen çalışmalar kapsamında,
                                                                                                                                
Satmazlı Mahallesinde;
Kemallettin KOYUNCU (15476393716), Sadi AYDIN (14903412846), Hüsamettin AYDIN (14912412554), Rebii BAŞAK (15254401114), Ramazan BAŞ (16145371424) ve Mustafa DEMİR’in (157943831178),
Meşrutiyet Mahallesinde;
Rasim DEMİRHAN (19766255708), Rebii YILDIRIM (17150337962), Şentürk ASLAN (16697353022), Nurettin YERLİKAYA (22451035158), Emin DEMİRHAN (19760255926) ve Mehmet Ali DEMİR (26204041076)’in,
İmrendere Mahallesinde;
İsmet AKINCI (45334398492), Fikret ERGİN (45211402526), Mustafa EROL (45826382008), Rahmi EROL (45835381726), Sadık KÜÇÜK (23339417394) ve Güngör TEZCAN’ın (45601389512),
Ovacık Mahallesinde;
Ali COŞKUN (13340465286), Mustafa YILDIZ (13259467906), Celalettin DEMİREL (13301466598), Mehmet ANKARA (13415462714), Sadi AVCI (13124472486) ve Raif YILDIZ (13256468050)’ın,
Ahmetli Mahallesinde;
Eyüp KORKMAZ (13154471084), Mustafa ÖZCAN (12953477716), Hasan ÖZCAN (12959477598), Mehmet ÖZCAN (12965477360), Mehmet KANDIRA (14348431266) ve Yılmaz AY (151014066132)’ın,
Bucaklı Mahallesinde;
Mehmet ECER(47632321974), Ahmet ACAR(52147171402), Ahmet BAKAY (53191136638), Aşır ERYILMAZ (538303116232), İsmail AYDOĞDU (47542324966) ve Necati ACAR (52162170992)’ın,
Kızılcaköy Mahallesinde;
Halit SEZER (22457161042), Emin ÇINAR (22292166516), Hayrettin YAYLA (20453227892), Enbiya ÇINAR (23729118610), Mustafa AYBAR (20603222838) ve Kenan KANAT (2209717307878)’ın,
             
Geredeli Mahallesinde,
İbrahim YILDIZ (31579857016), Şeref ORDU (36250701374), Lütfi ERGÜN (35101739672), Hasan GÜNEŞ (32764817570), Erdoğan DURGUN(36472693976), Samir BİRER (39790583318)’in bilirkişi olarak seçilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.
 
Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur.05/02/2015
 
KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;
 
Şile Belediye Meclisinin 2015 yılı Şubat ayı toplantısının ikinci birleşiminde,
 
            Oy çokluğuyla karar verildi.
 
                (İhsan Kamil YURTTAŞ, Sultan KAYMAZ ve Hüseyin KIRCALI red oyu kullandı)
Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.