444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Kadro İhdası

Karar No : 2015 / 25
Duyuru Tarihi: 02.03.2015

T.C.
ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 
ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI
 
TEKLİFİN ÖZÜ: Kadro İhdası.
 
TALEP : Bu konuda Yazı İşleri Müdürü Nida KILIÇEL’in hazırladığı rapor okundu;
 
RAPOR:
 
“BAŞKANLIK MAKAMINA
 
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümleri gereğince, 1. Dereceden Destek Hizmetleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesini;
 
5393 sayılı Belediye Kanunun 48. Maddesinde; ‘‘Belediye teşkilatı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, mali hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur.
       
   Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.’’ denilmektedir.
 
Yukarıda anılan Kanunun ilgili maddesi gereğince, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün kurulması için evrakın Meclise havalesini arz ederim.
 
 
 
KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;
 
Şile Belediye Meclisinin 2015 yılı Mart ayı toplantısının birinci birleşiminde,
 
            Oy çokluğuyla karar verildi.
 
            (İhsan Kamil YURTTAŞ-Sultan KAYMAZ red oyu kullandı)
Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.