444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Kadro İhdası

Karar No : 2014 / 65
Duyuru Tarihi: 08.10.2014

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI
 
TEKLİFİN ÖZÜ: Kadro İhdası.
TALEP: Bu konuda Yazı İşleri Müdürü Nida KILIÇEL’in hazırladığı rapor okundu.
 
RAPOR:
“BAŞKANLIK MAKAMINA
 
5393 sayılı Belediye Kanunun 48. maddesinde; “Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur.
 
Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.” denilmektedir.
 
Belediye Meclisinin 07/07/2014 tarihli ve 2014 / 52 sayılı meclis kararı ile iptal edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü olarak değiştirilmesi yanında Müdürlüğün kuruluşu için Meclis Kararı alınmasını;
 
Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan “ Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” gereği Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi konusunun Meclise havalesini arz ederim.”
 
KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;
 
Şile Belediye Meclisinin 2014 yılı Ekim ayı toplantısının birinci birleşiminde,
 
Oy çokluğuyla karar verildi.
 
(Hüseyin KIRCALI-Doğan GÜRSOY-Sultan KAYMAZ ve İ.Kamil YURTTAŞ -RED)
Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.