ŞILE Hava Durumu

Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilmesi


İskan Müracaatlarında istenen belgeler;

 • İlk Müracaat;
  • Makina-Elektrik Şefliği' ne tesisat formu ile müracaat edilerek iskan müracaat harcı yatırılacaktır.
  • Tesisat muayene raporu alınacak.
 • Dosya İmar İşleri Müdürlüğü'ne geldikten sonra;
  • Mimari müracaat formu,
  • Temel üstü ruhsatının aslı,
  • Tesisat muayene raporu,
  • Fen İşleri Müdürlüğü' nden kanal bağlantı yazısı,
  • Yangın merdiveni olan binalarda projesi İtfaiye Müdürlüğü' nden tasdikli ise İtfaiye Müdürlüğü Uygunluk Yazısı,
  • Trafo belgesinde, trafo gerektirir şartı var ise Aktaş Elektrik yazısı,
  • Projesi sığınak yönetmeliğine göre tasdikli binalar için Sivil Savunma Müdürlüğü yazısı,
  • Konteyner (14 daire için 1 adet),
  • Gerekli sayıda ağaç dikimini temini ve bahçe fotoğrafı,
  • SSK Bölge Müdürlüğü' nden prim borcu olmadığına dair yazı,
  • Binanın her cepheden çekilmiş 18x24 ebadında ikişer adet fotoğrafı,
 • Eski eser tescilli binalarda; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun Uygunluk Kararı.
 • Yasal süresi içinde iskan almayan binalarda; yetkili kurumlarca durum tespiti (taşıyıcı sisteminde) yapılması. (İstanbul İmar Yönetmeliğinin 12.05/e maddesi)

Belgeleri gerekmektedir.

 • Kat İrtifakı Liste Tastiki
  • Dilekçe
  • Temel üstü vizesi alınmış yapı ruhsatı.
  • Noterden onaylı kat irtifak listesi.
 • Yapı Fotoğraf Tasdiki
  • Dilekçe.
  • Yapı kullanma izni (İskan)
  • (13x18) ebadında cephe fotoğrafları (2' şer adet)
 • Suret Tastiki
  • Dilekçe.
  • Proje sureti

Belgeleri gerekmektedir.

Onay kodu gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Sorry, we have a problem while sending e-mail. Please try later.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Please, enter code we send you.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Please select at least one notification channel.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
This email address already registered. Please, try other e-mail adress.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Please enter mandatory fields.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz. Please fill al required values.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Thank you, your your process is done.
Onay kodunu yanlış girdiniz. Please enter right code that we send you.