ŞILE Hava Durumu

Belediye Hakkında

Belediye Hakkında

Şile'de, günümüzde kullanıldığı anlamda, örgütlü, başkanı ve üyeleri halk tarafından seçilen, tüzel kişiliği olan bir kurumsal yapı olarak belediyenin tam olarak ne zaman kurulduğuna dair net bir bilgi yoktur. Ancak 25 Eylül 1887 tarihli bir arşiv belgesinde, Şile'de “zorunluluk ve  ve yoksulluk içindeki göçmenlere yardım edilmesine dair Dahiliye Nezareti'nden (İçişleri Bakanlığı) Sehremaneti'ne (Belediye Zabıtası) yazılan bir yazıda, bunlara mahallî hayırseverler ya da "Daire-i belediyesi" (Belediye idaresi)tarafindan yardımda bulunmasının teşvik edilmesi.' ibaresinin yer aldığı resmi bir yazıya rastlanmıştır.  Bu durumda bu tarihlerde Şile'de bir Belediye Dairesi (Kurumu) olduğu anlamı çıkarılabilir. 

Şile 1920’de uğradığı İngiliz işgalinden, Türk ordularının İzmir’e girişinden sonra İstanbul üzerine yürüyen III. Kolordu birliklerinden bir süvari tümeni tarafından 7 Ekim 1922’de kurtarılır ve ilk belediyelerden biri, Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte 1923’te Şile’de kurulur. 1924’te bütün sancaklar vilayet yapıldığında, Şile idari olarak Üsküdar’a bağlanır. 1926’da yapılan yeni düzenlemeyle Üsküdar kaza haline getirilir ve İstanbul iline bağlanır. 2004 yılında ise Şile İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içine alınır.

Özetle Şile, 29 Ekim 1923’ten sonra, Cumhuriyetin ilanı ile birlikte  bugünkü anlamda modern belediyeciliğin örneği olabilecek nitelikte bir Belediyecilik hizmetine kavuşmuş, İstanbul’a yakınlığı, doğal ve kültürel varlıklarının zenginliği ile turistik bir ilçe olan Şile, İstanbul’un en kadim yerleşimlerinden biridir.

Onay kodu gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Sorry, we have a problem while sending e-mail. Please try later.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Please, enter code we send you.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Please select at least one notification channel.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
This email address already registered. Please, try other e-mail adress.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Please enter mandatory fields.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz. Please fill al required values.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Thank you, your your process is done.
Onay kodunu yanlış girdiniz. Please enter right code that we send you.