ŞILE Hava Durumu

Arabuluculuk Komisyonu


6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmiştir. 6325 sayılı Kanun'un 15'inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca Başkanlık Makamından alınan onay ile arabuluculuk müzakerelerinde idareyi temsil etmek üzere Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği 18. Maddesinin 2. fıkrasında “İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar. Arabulucular görüşmeler kapsamında yapacakları davetlerde öncelikle bu bilgileri esas alır.” Denmektir.

Bahsi geçen kanuni düzenlemeler gereğince Arabuluculuk Komisyon bilgilerini internet sitemizde yayınlanması zarureti hasıl olmuştur. Arabuluculuk Komisyonunun sekretarya işleri, Hukuk İşleri Birimi sekretaryası tarafından yerine getirilmektedir.

Komisyon İrtibat Bilgileri;

 Adres : Hacı Kasım Mahallesi, Üsküdar Caddesi, No.25 34980 Şile-İstanbul

Tel : 444 74 53 / 230-233

E-posta : arabuluculuk@sile.bel.tr

 

Onay kodu gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Sorry, we have a problem while sending e-mail. Please try later.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Please, enter code we send you.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Please select at least one notification channel.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
This email address already registered. Please, try other e-mail adress.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Please enter mandatory fields.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz. Please fill al required values.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Thank you, your your process is done.
Onay kodunu yanlış girdiniz. Please enter right code that we send you.