ŞILE Hava Durumu

Yapım Ruhsatı Alımı


 

İnşaatlara yapım ruhsatı almak için Belediyemizin İmar Müdürlüğüne başvurarak şu işlemleri yapmanız gerekmektedir:

1.İmar Durumu Belgesi Alınması:

 • Dilekçe
 • Tapu
 • Çap
 • Arsanın m2 değeri üzerinden yatırılacak olan harcın makbuzu

2.Projenin Hazırlatılarak Tasdik Ettirilmesi:

 • Tapu(varsa noter tasdikli hissedar muvafakatleri ile birlikte)
 • Çap
 • İmar Durumu Belgesi
 • Trafo Belgesi
 • Mimari, statik, sıhhi tesisat, elektrik,telefon,ısıtma, ve ısı yalıtımı projeleri
 • İstendiği takdirde parselle ilgili özel evrak

Bu belgelerin çoğu projeyi yapan mimari büro tarafından hazırlanır.

3.İnşaat Ruhsatı Alımı:

a)Temel Ruhsatı:

 • Harçların yatırılmış olduğunu gösteren makbuzlar
 • Varsa otopark ucretini yatırmış olmak
 • Fenni mesuliyet belgesi
 • Sürveyan belgesi
 • İnşaat sorumlusunun noter tasdikli Sorumluluk Belgesi ve İkematgah Senedi
 • Hissedar muvafakatı

b)Temelüstü Ruhsatı:

 • İSKİ kanal bağlantısının yapılmış olduğuna dair alınan belge
 • SSK bildirim formu

4.İskan Belgesi Alınması:

İmar Müdürlüğüne dilekçe ile başvurulup alınır.

Onay kodu gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Sorry, we have a problem while sending e-mail. Please try later.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Please, enter code we send you.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Please select at least one notification channel.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
This email address already registered. Please, try other e-mail adress.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Please enter mandatory fields.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz. Please fill al required values.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Thank you, your your process is done.
Onay kodunu yanlış girdiniz. Please enter right code that we send you.