ŞILE Hava Durumu

Isı Yalıtım Vizesi İçin Gerekli Belgeler


ISI YALITIM VİZESİ İÇİN

GEREKLİ BELGELER

MÜRACAAT AŞAMASINDA:


- Dilekçe
- Onaylı mimari porje.
- 2 takim doğalgaz projesi.
- Onaylı ısı yalıtım projesi.
- Yapı izin belgesi.

PROJE ONAYI AŞAMASINDA

GEREKLİ BELGELER (1)

MÜRACAAT AŞAMASINDA:


- Dilekçe.
- Tapu.
- Çap.
- Röperli Kroki.
- İmar Durumu.(Son bir yıllık)
- Son tapu malik yazısı.
- Binaya ait her cepheden 2'şer adet13x18 cm. ebadında fotoğraf
- Kot-kesit
- İnşaat istikamet rölövesi
- İSKİ Kanal bağlantı yazısı.
- Trafo belgesi.
- Hissedarı var ise noter tasdikli muvaffakatname.
- Vekaletname. (Mal sahibi tarafından yapılmayan müracaatlarda.)
- Zemin etüd raporu.
- Eski eser binalarda Koruma Kurulu Kararı ve ekleri rölöve+restitüsyon+restorasyon projeleri.
- Eski eser olmayan binalarda Danışma Kurulu Kararı.
- Yakın çevresinde eski eser bulunan binalarda ayrıca Koruma Kurulu Kararı.

Onay kodu gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Sorry, we have a problem while sending e-mail. Please try later.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Please, enter code we send you.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Please select at least one notification channel.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
This email address already registered. Please, try other e-mail adress.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Please enter mandatory fields.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz. Please fill al required values.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Thank you, your your process is done.
Onay kodunu yanlış girdiniz. Please enter right code that we send you.