ŞILE Hava Durumu

İskan Aşamasında Gerekli Belgeler


MÜRACAAT AŞAMASINDA:


- Dilekçe.

- Son tapu malik yazısı.

- Binaya ait her cepheden 2'şer adet 13*18 cm. ebadında fotoğraf.

- Mimarın binanın projeye uygun olarak bitirildiğine dair raporu.

- Yapı denetim şirketinin binanın projeye uygun olarak bitirildiğine dair iskan raporu.

- Otopark ücretinin yatırıldığına dair belge

- S.S.K. prim borcunun ödendiğine dair yazı.

- Temel üstü vizesi.

- İSKİ olur yazısı (kanal bağlantısı)

- Röperli kroki (Kadastro Müdürlüğünden)

- Zemin etüd raporu ve statik tahkik (Proje onayı ve ruhsat aşamasında hazırlanmamış ise)

 

İNCELEME AŞAMASINDA:

- İskan muyaene raporu.

- Koruma Kurulu Kararı (Eski Eser binalarda)

- Emlak alım vergisinin ilişiğinin kesildiğine dair yazı.

- Harç ve ücretler.

- Vergi ilişiğinin kesildiğine dair yazı.

- Cins tashihi

Onay kodu gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Sorry, we have a problem while sending e-mail. Please try later.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Please, enter code we send you.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Please select at least one notification channel.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
This email address already registered. Please, try other e-mail adress.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Please enter mandatory fields.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz. Please fill al required values.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Thank you, your your process is done.
Onay kodunu yanlış girdiniz. Please enter right code that we send you.