ŞILE Hava Durumu

Plan Tadilatı Prosedürü


PLAN TADİLATI PROSEDÜRÜ

 

- İlgili teklif dilekçe (gerekçe) (Hisseli ise tüm hissedarların muvafakatı)

- VI Nolu (K.T.V.K.)Kurul Kararı (Eski Eserler için)

- VI Nolu (K.T.V.K.)Kurul görüşü

- İlgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri.

- Zemin etüd raporu onayı (Yapılaşma getiren tadilatlar için)

- Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulu onayı

- Tapu

- Çap ve Röperli Kroki

- Parsel maliklerinin Şehir Plancısına vereceği vekaletname

- Şehir Plancısı karnesi ve Büro Tescil Belgesi

- Teklif Plan ve Raporu ( 9 Takım )

 

ESKİ ESERLERİN PLANA İŞLENMESİNE İLİŞKİN PLAN TADİLATLARINDA İSTENEN BELGELER

 

- Eski Eserin tesciline ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararı

- Kurulca onaylı Rölöve - Restitüsyon - Restorasyon projeleri.

- Parsele ait zemin etüd raporu.

- Mevcut bina ve araziye ait eski ve yeni fotoğraflar

Onay kodu gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Sorry, we have a problem while sending e-mail. Please try later.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Please, enter code we send you.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Please select at least one notification channel.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
This email address already registered. Please, try other e-mail adress.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Please enter mandatory fields.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz. Please fill al required values.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Thank you, your your process is done.
Onay kodunu yanlış girdiniz. Please enter right code that we send you.