ŞILE Hava Durumu

Tadilat İçin Gerekli Belgeler


TADİLAT İÇİN GEREKLİ BELGELER (1)

MÜRACAAT AŞAMASINDA:

- Dilekçe.

- Tapu

- Çap

- Röperli kroki (Bağımsız bölümde yapılacak tadilatta aranmaz)

- İmar durumu (Son bir yıllık)

- Binaya ait her cepheden 2'şer adet13*18 cm. ebadında fotoğraf.

- Hissedarı var ise noter tasdikli muvaffakatname.

- Vekaletname (Mal Sahibi tarafından yapılmayan müracaatlarda)

- İlk proje müellifinden muvaffakatname (İlk proje müellifinin ölümü halinde varislerinden yazı. İlk proje müellifinin bulunamadığı durumlarda mimarlar odasından yazı ve mal sahibinden noter tasdikli taahhütname)

- Zemin etüd raporu ve statik tahkik.

- 3 Takım belediye tescili ve yapı denetim şirketi tarafından onayı yapılmış uygulama projeleri.

- İSKİ onayı (Kullanım değişiyorsa)

- TEK yazısı. (Kullanım değişiyorsa.)

- Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğine göre gerekli belgeler.

TADİLAT İÇİN GEREKLİ

BELGELER (2)

Bina özel idare kayıtlı ise:

- Özel İdare kaydı.

- Tasdikli rölöve projesi.

Binanın iskanlı olması durumunda:

- İskan belgesi.

- Tasdikli proje.

İNCELEME AŞAMASINDA:

- Bina eski eser ise veya yakın çevresinde eski eser var ise Koruma Kurulu Kararı.

- Eski Eser olmayan binalarda cepheyi etkileyen durumlarda Danışma Kurulu Kararı.

- Harç ve ücretler.

- Son tapu malik yazısı.

Onay kodu gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Sorry, we have a problem while sending e-mail. Please try later.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Please, enter code we send you.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Please select at least one notification channel.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
This email address already registered. Please, try other e-mail adress.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Please enter mandatory fields.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz. Please fill al required values.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Thank you, your your process is done.
Onay kodunu yanlış girdiniz. Please enter right code that we send you.